Warszawa, 04.10.2016. Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź (C) podczas rozpoczęcia obrad 374. zebrania plenarnego KEP, 4 bm. w Warszawie. Biskupi zajm¹ siê podsumowaniem Œwiatowych Dni M³odzie¿y, Pielgrzymk¹ Narodow¹ do Rzymu, Rokiem Mi³osierdzia oraz trosk¹ o uchodŸców, a tak¿e m.in. sprawami rodziny, przygotowaniem do sakramentu bierzmowania oraz duszpasterstwa sportowców. (mr) PAP/Bart³omiej Zborowski

Synod Biskupów 2018 o młodzieży

1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

„Młodzież, wiara i rozeznanie powołania” to wybrany przez Papieża temat 15. zgromadzenia zwyczajnego Synodu Biskupów, który odbędzie się w październiku 2018r.

Decyzje te podjął, zgodnie z przyjętym zwyczajem, po skonsultowaniu krajowych konferencji episkopatów, katolickich Kościołów wschodnich i Unii Przełożonych Generalnych zakonów męskich. Wysłuchał też sugestii ojców ostatniego zgromadzenia synodalnego oraz opinii Rady Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów.

Jak informuje opublikowany w Watykanie komunikat, temat „Młodzież, wiara i rozeznanie powołania” wyraża troskę duszpasterską Kościoła o młodych ludzi. Stanowi on kontynuację dwóch ostatnich Synodów Biskupów poświęconych rodzinie, a także posynodalnej adhortacji apostolskiej Ojca Świętego „Amoris laetitia”. Chodzi o to, by towarzyszyć młodym w ich egzystencjalnej drodze do dojrzałości, aby poprzez proces rozeznania mogli odkryć swój projekt życiowy i realizować go z radością, otwierając się na spotkanie z Bogiem i ludźmi oraz aktywnie uczestnicząc w budowaniu Kościoła i społeczeństwa.

Wybór młodzieży i ich powołania jako punkt centralny kolejnego synodu wydaje się tym bardziej uzasadniony w kontekście minionych Światowych Dni Młodzieży. To już drugie spotkanie Papieża z młodymi. Jako nowy pasterz Kościoła zauważył potrzebę poświęcenia im jeszcze większej uwagi, tym razem poprzez zebranie biskupów. Posynodalna adhortacja będzie zatem kolejnym źródłem, z którego młode pokolenie będzie mogło czerpać wzorce na swoje chrześcijańskie życie.

 

Synod Biskupów 2018 o młodzieży
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze