Szczecin, 31.10.2017. „Procesja ze œwiêtymi”, przesz³a z Jasnych B³oni do Bazyliki Archikatedralnej w Szczecinie, 31 bm. Uczestnicy nieœli ok.100 relikwii œwiêtych patronów, œwiec oraz 30 kadzielnic. Przes³ank¹ do zorganizowania procesji jest przypomnienie obecnoœci œwiêtych w naszym ¿yciu oraz odpowiedŸ na okultystyczne Halloween. (nlat/jkm) PAP/Marcin Bielecki

Szczecin: procesja ze Świętymi [GALERIA]

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

„Procesja ze świętymi”, przeszła z Jasnych Błoni do Bazyliki Archikatedralnej w Szczecinie, 31 października. Uczestnicy nieśli ok.100 relikwii świętych patronów, świec oraz 30 kadzielnic. Przesłanką do zorganizowania procesji jest przypomnienie obecności świętych w naszym życiu oraz odpowiedź na okultystyczne Halloween.

Szczecin: procesja ze Świętymi [GALERIA]
Oceń ten artykuł

Wasze komentarze