Fot. Pixabay

W jaki sposób Caritas Polska pomaga w Kazachstanie?

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Caritas Polska udzieliła pomocy ubogim rodzinom, samotnym matkom, bezrobotnym i bezdomnym w mieście Aktau, a międzynarodowy dom dziecka w Kapszagaj w Kazachstanie mógł zapewnić wyżywienie swoim podopiecznym.

Caritas Polska już po raz drugi wsparła Caritas w Aktau, leżącej nad Morzem Kaspijskim miejscowości na południowym zachodzie Kazachstanu.

Środki wykorzystano głównie na zakup żywności dla osób ubogich i bezdomnych, a także na organizację obiadu wielkanocnego, na który zaproszono podopiecznych Caritas i parafian zaangażowanych w działalność pomocową. Część funduszy trafiła na zakup odzieży i obuwia, których potrzebuje wielu bezdomnych. Zbiórki potrzebnych rzeczy wśród parafian pozwalają zaspokoić część tych potrzeb, ale niekiedy konieczne było zakupienie nowej odzieży.

Ze środków Caritas Polska zakupiono ponadto pralkę, suszarkę do bielizny i deskę do prasowania oraz klimatyzatory do tymczasowych mieszkań w baraku, gdzie przebywały dwie rodziny (w tym jedna wielodzietna), a także wózek inwalidzki dla niepełnosprawnej osoby.

„Pomoc bezdomnym i wielu innym osobom związana jest często z uzyskaniem dokumentów tożsamości, zameldowania czy zaświadczenia o niepełnosprawności” – mówi ks. Aleksander Kalinouski, dyrektor lokalnej Caritas, cytowany w komunikacie. Podkreślił, że samodzielne ich uzyskanie jest niemal niemożliwe dla wielu osób. Procedury administracyjne wiążą się bowiem z dużym nakładem czasu i wykwalifikowaną pomocą prawną.

Innym obszarem wsparcia było wynagrodzenie dla osoby zajmującej się pomocą prawną i wsparciem w poszukiwaniu pracy, a także zapewnienie lekarstw i pomocy medycznej.

„Jesteśmy bardzo wdzięczni Caritas Polska i wszystkim Ofiarodawcom, którzy pomagają nam realizować działalność charytatywną w naszym mieście” – dodaje ks. Aleksander Kalinouski.

Przy parafii rzymsko-katolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Kapszagaj w regionie Ałmaty prowadzonych jest pięć domów, w których mieszkają dzieci wraz z opiekunami i wychowawcami. Parafia jest jedyną w całym Kazachstanie, która prowadzi tego typu działalność. Caritas Polska przekazała środki na zakup żywności dla podopiecznych.

„Dzięki Caritas Polska kupowaliśmy produkty spożywcze, aby nasza kuchnia mogła przygotowywać wszystkim wychowankom zdrowe i pożywne posiłki” – mówi ks. Artur Zaraś, proboszcz parafii.

Przy parafii działa pięć placówek: dom św. Marcela, dom św. Klary, dom św. św. Antoniego, dom św. Franciszka i dom św. Joanny d’Arc. Do domu dziecka trafiają zwykle dzieci wychowywane przez jednego rodzica, który nie jest w stanie zapewnić swojemu dziecku odpowiednich warunków z powodu braku mieszkania, braku pracy, choroby, alkoholizmu albo niemoralnego życia. Obecnie pod opieką parafii znajduje się 50 dzieci różnych narodowości. Są wśród nich Rosjanie, Tatarzy, Ukraińcy i Niemcy, a także dzieci pochodzenia polskiego.

„Dzięki trosce o utrzymanie sierot społecznych poprzez Caritas Polska razem mogliśmy stworzyć warunki do wszechstronnego rozwoju dzieci pozbawionych życia rodzinnego w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym. Dając nowy dom i utrzymując wychowanków staramy się o wychowanie osoby, która na drodze rzetelnej pracy dąży do osiągnięcia wartościowych celów życiowych oraz przygotowujemy wychowanka do samodzielnego życia” – podkreśla ks. Artur Zaraś. 

Zobacz także
Wasze komentarze