epa05699983 A handout photo made available by Syrian Arab News Agency shows Syrian policemen and citizens inspecting the site where a terrorist car bomb attack took place near the Municipal Stadium at Jableh city, in Lattakia province, Syria, 05 January 2017. 11 citizens where killed and 35 injured people were also admitted in the hospital. SANA reported that the bombing took place on the outskirts of al-Amara neighborhood which is crowded with people and cars. EPA/SANA HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES Dostawca: PAP/EPA.

W ubiegłym roku liczba aktów terroru na świecie wzrosła o 14 proc.

1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

W 2016 na całym świecie o ponad 14 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła liczba aktów terroryzmu i przemocy. W krajach zachodnich wskaźnik ten był nawet znacznie wyższy, bo o 175 proc., ale stanowiły one jedynie 3 proc. ogółu ataków terrorystycznych. Stwierdza to ogłoszony 19 kwietnia w Paryżu raport organizacji pozarządowej AON, zajmującej się ubezpieczeniami międzynarodowymi, zwłaszcza w dziedzinie gospodarczej.

Według tego dokumentu w ub.r. odnotowano na świecie 4151 ataków terrorystycznych, podczas gdy rok wcześniej było ich 3633; w krajach zachodnich ich liczba wzrosła w tym czasie odpowiednio z 35 do 96. Mimo tak wielkiego skok zamachy na Zachodzie stanowiły jedynie 3 proc. wszystkich tego rodzaju zjawisk.

Raport przewiduje, że w roku bieżącym zwiększy się liczba państw, dotkniętych terroryzmem: w co najmniej 19 z nich daje się zauważyć wzrost zagrożenia, a tylko w 11 można spodziewać się jego spadku, podczas gdy w 17 krajach stopień zagrożenia utrzyma się na tym samym poziomie. Dokument zakłada ponadto, że straty terytorialne, jakie ponosi obecnie tzw. Państwo Islamskie, doprowadzą do rozproszenia się jego bojówkarzy po całym świecie, stwarzając nowe ryzyko zamachów w wielu krajach Europy i Azji.

„Scenariusz na ten rok nie jest różowy” – oświadczył dyrektor AON ds. ryzyka politycznego Louis Bollaert. Jego zdaniem „skumulowany efekt zagrożeń politycznych, gospodarczych i terrorystycznych tworzą klimat skrajnej niepewności”.

foto. PAP/EPA/SANA

W ubiegłym roku liczba aktów terroru na świecie wzrosła o 14 proc.
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze