Warszawa, 29.12.2017. Uroczystoœci pogrzebowe biskupa Stanis³awa Kêdziory przed bazylik¹ katedraln¹ œw. Micha³a Archanio³a i œw. Floriana Mêczennika w Warszawie, 29 bm. Biskup senior diecezji warszawsko-praskiej Stanis³aw Kêdziora zmar³ 25 grudnia br. w wieku 83 lat. (nlat) PAP/Radek Pietruszka

Warszawa: pogrzeb bp Stanisława Kędziory [GALERIA]

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Uroczystości pogrzebowe biskupa Stanisława Kędziory przed bazyliką katedralną św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika w Warszawie, 29 bm. Biskup senior diecezji warszawsko-praskiej Stanisław Kędziora zmarł 25 grudnia br. w wieku 83 lat. 

Warszawa: pogrzeb bp Stanisława Kędziory [GALERIA]
Oceń ten artykuł

Wasze komentarze