Watykan: Misje i ewangelizacja w centrum prac Rady Kardynałów ( K-9)

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Dyskusja dotycząca Kongregacji Ewangelizacji Narodów oraz Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji zdominowała prace 19 zebrania Rady Kardynałów ( K-9) – poinformował dziennikarzy rzecznik Stolicy Apostolskiej, Greg Burke.

Kardynałowie studiowali również teksty, które zostaną przedłożone Ojcu Świętemu dotyczące Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego, Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych oraz trzech trybunałów: Penitencjarii Apostolskiej, Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej oraz Trybunału Roty Rzymskiej.

Rada podjęła także kwestię doboru i formacji osób pełniących posługę w Stolicy Apostolskiej, zarówno świeckich jak i duchownych. W tej części prac uczestniczyli pracownicy i przełożeni Sekretariatu Stanu, Rady ds. Gospodarki oraz Biura Pracy Stolicy Apostolskiej (ULSA).
Ze strony Sekretariatu Stanu byli obecni abp Angelo Becciu, abp Paul Richard Gallagher i abp Jan Romeo Pawłowski. W imieniu Rady ds. Gospodarki, oprócz kardynała Reinharda Marxa, zabrał głos prof. Franco Vermiglio, członek tej Rady. Na temat działalności Biura Pracy mówili bp Giorgio Corbellini oraz adwokat Salvatore Vecchio.

Inną ważną kwestią omawianą przez Radę Kardynałów były relacja między Konferencjami Episkopatów a Kurią Rzymską.

Kard. George Pell przekazał Radzie Kardynałów aktualne informacje dotyczące prac kierowanego przez niego Sekretariatu ds. Gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem monitorowania budżetu bieżącego roku.

Kard. Sean O’Malley OFM Cap poinformował Radę o pracach Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich, zwracając szczególną uwagę na programy globalnej edukacji, ostatniego posiedzenia plenarnego i wizyt w różnych dykasteriach.

Kolejne posiedzenie Rady Kardynałów odbędzie się 12, 13, 14 czerwca – poinformował dziennikarzy Greg Burke.

Radę Kardynałów ustanowił Ojciec Święty 28 września 2013. Początkowo liczyła 8 purpuratów z różnych krajów i regionów, wkrótce jednak papież włączył do tego grona sekretarza stanu i obecnie jest to ciało 9-osobowe ( K-9). Rada stanowi przyboczny, zbiorowy organ doradczy Ojca Świętego, przede wszystkim z myślą o przyszłej reformie Kurii Rzymskiej. Utworzenie jej było odpowiedzią na jeden z postulatów kardynałów zgłoszonych podczas kongregacji generalnych przed konklawe w marcu 2013.

W skład tego gremium wchodzą kardynałowie: Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga (Honduras) – koordynator Rady, Giuseppe Bertello (Watykan/Włochy), Francisco Javier Errázuriz Ossa (Chile), Oswald Gracias (Indie), Reinhard Marx (Niemcy), Laurent Monsengwo Pasinya (Demokratyczna Republika Konga), Sean O’Malley (USA), kard. George Pell (Watykan/Australia) i Pietro Parolin (Watykan/Włochy). Ponadto sekretarzem Rady, nie będącym jednak jej członkiem, jest bp Marcello Semeraro (Włochy).

Zobacz także
Wasze komentarze