Watykan, 22.10.2016. Papie¿ Franciszek (C) z wiernymi na Placu œw. Piotra w Watykanie, podczas audiencji 22 bm. W audiencji uczestnicz¹ polscy pielgrzymi. Do Wiecznego Miasta przyby³o kilka tysiêcy pielgrzymów z Polski, wraz z kilkudziesiêcioma polskimi biskupami i ponad 250 kap³anami. Narodowa pielgrzymka, zorganizowana w zwi¹zku z Rokiem Œwiêtym, jest dziêkczynieniem za wizytê papie¿a Franciszka w Polsce w lipcu i za 1050 lat obecnoœci chrzeœcijañstwa w naszym kraju. (mr) PAP/Leszek Szymañski ***Zdjêcie do depeszy PAP pt. Polscy pielgrzymi przed spotkaniem z papie¿em: niech pob³ogos³awi Polsce***

Watykan: 20 milionów pielgrzymów w Roku Świętym

1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Ponad 20 milionów osób przybyło do Rzymu od początku Roku Świętego – poinformował Watykan we wtorek, czyli na niecałe dwa tygodnie przed zamknięciem jego obchodów. W najbliższy weekend odbędzie się kulminacyjne wydarzenie – pielgrzymka ubogich i bezdomnych.

Napływ pielgrzymów z całego świata monitoruje Papieska Rada ds. Nowej Ewangelizacji, która jest głównym organizatorem uroczystości Nadzwyczajnego Roku Miłosierdzia, otwartego przez papieża Franciszka 8 grudnia.

Według najnowszych danych tej dykasterii 20 milionów 200 tysięcy osób wzięło udział w ceremoniach Roku Świętego, mszach i specjalnych audiencjach z tej okazji, a także przeszło przez Drzwi Święte w bazylice watykańskiej.

Liczba ta uwzględnia także zorganizowaną w ramach Roku Miłosierdzia narodową pielgrzymkę Polaków pod koniec października. Około 7 tysięcy polskich pielgrzymów przeszło przez Drzwi Święte i wzięło udział w specjalnej sobotniej papieskiej audiencji generalnej dla wiernych z wielu krajów. Było na niej łącznie 100 tysięcy osób.

Ostatnią wielką uroczystością Roku Świętego będzie rozpoczynający się 11 listopada Jubileusz osób społecznie wykluczonych – ludzi ubogich i bezdomnych. Będzie to, jak się podkreśla, kulminacja Roku Miłosierdzia.

Jak zapowiedziano, do Watykanu przybędzie 5 tysięcy osób z 22 krajów. W piątek papież spotka się z uczestnikami tej pielgrzymki, w sobotę wezmą oni udział w audiencji generalnej, a w niedzielę we mszy w Watykanie.

Wielkim wydarzeniem zorganizowanym dla uczestników tego Jubileuszu będzie koncert światowej sławy kompozytora, autora muzyki filmowej i laureata Oscara Ennio Morricone w Auli Pawła VI w piątek.

Rok Święty zakończy się uroczyście 20 listopada. Dzień wcześniej odbędzie się konsystorz, w czasie którego papież mianuje nowych kardynałów.

W niedzielę, 13 listopada, Drzwi Święte zostaną zamknięte we wszystkich diecezjach na świecie oraz w trzech bazylikach w Rzymie – świętego Jana na Lateranie, świętego Pawła za Murami i Matki Bożej Większej.

Z Rzymu Sylwia Wysocka

Watykan: 20 milionów pielgrzymów w Roku Świętym
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze