Wkrótce pierwsze Ogólnopolskie Forum Ceremoniarzy

1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Abp Stanisław Gądecki spotka się z uczestnikami I Ogólnopolskiego Forum Ceremoniarzy Wyższych Diecezjalnych Seminariów Duchownych, które w dniach 2-4 marca odbędzie się w Poznaniu.

Metropolita poznański oraz Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski to patroni honorowi forum.

Czy urządzenia elektroniczne mogą być pomocą w przeżywaniu liturgii?, humor podczas nabożeństw, między duchem a estetyką – czyli czy na Mszy ma być „fajnie”? – to tylko niektóre tematy zaproponowane do dyskusji podczas forum. Jednym z punktów spotkania będzie konferencja naukowa pt. „Liturgia – zaangażowanie ciała – zaangażowanie ducha?”.

„Celem konferencji jest przede wszystkim pomoc w bardziej świadomym przeżywaniu liturgii i wymiana doświadczeń. Odkrycie mistagogii liturgii jest dziś bardzo potrzebne, gdyż często jest ona przeżywana bez zaangażowania ze strony wiernych lub wprost zaniedbywana” – mówi KAI kleryk Szymon Jakób, ceremoniarz poznańskiego seminarium. 
W konferencji weźmie udział bp Adam Bałabuch, przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski. Organizatorami forum są Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Arcybiskupie Seminarium Duchowne w Poznaniu. 

Ceremoniarz, zwany również mistrzem ceremonii, czuwa nad prawidłowym przebiegiem liturgii. Funkcja ta jest szczególnie ważna w seminariach duchownych, które zazwyczaj przygotowują ceremonie z udziałem biskupów.

Wkrótce pierwsze Ogólnopolskie Forum Ceremoniarzy
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze