Ceremonia objęcia posterunków honorowych przez podchorążych z okazji Dnia Podchorążego, 29 bm. na dziedzińcu Belwederu. Dzień Podchorążego został ustanowiony na pamiątkę wydarzeń 29 listopada 1830 r., kiedy podoficerowie warszawskiej Szkoły Podchorążych Piechoty rozpoczęli atakiem na Belweder powstanie listopadowe. Współcześni podchorążowie pełnią honorową wartę w historycznych mundurach z 1830 roku.

Wtorek, 29 listopada w obiektywie

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.
Wasze komentarze