Zaproszenie na "Marsz dla Życia" [WIDEO]

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

W niedzielę, w wielu miastach w Polsce, przejdą Marsze dla Życia. To już kolejna edycja tej inicjatywy. Zaproszeni są wszyscy, którzy chcą wyrazić wsparcie dla rodzin, wspierania ich zarówno od strony duchowej, jak i infrastrukturalnej (państwowej).

W Kielcach Marsz przejdzie ulicami miasta po raz siódmy. W tym roku inicjatywa organizowana przez ruchy i stowarzyszania katolickie przebiega pod hasłem „Polska rodziną silna”. W Warszawie Marsz wystartuje o godzinie 12:15 z Placu Trzech Krzyży. Na stroni internetowej Marszu można sprawdzić informacje o tym, jak to wygląda w innych miastach.

Marsze dla Życia i Rodziny organizowane są w celu publicznego świadectwa o podstawowej wartości ludzkiego życia od poczęcia oraz rodziny opartej na małżeństwie kobiety i mężczyzny, otwartym na przyjęcie i wychowanie dzieci. Za ich organizacją stoją osoby, grupy, wspólnoty i organizacje, które łączy przekonanie, że szacunek dla życia i rodziny stanowi fundament ładu społecznego.Marsze mają pozytywny, radosny i afirmatywny wymiar. Ze względu na zmieniającą się rzeczywistość społeczno-polityczną co roku organizowane są pod innym hasłem. Zawsze jednak wyrażają oczekiwanie takich zmian społeczno-prawnych, które zapewnią pełną ochronę życia ludzkiego i praw rodziny w naszym kraju (wspierają chociażby inicjatywę ustawodawczą „Zatrzymaj aborcję”).

Zdjęcie: ujęcia z poprzedniej edycji Marszu, fot: mat. prasowe

Pierwszy Marsz dla Życia i Rodziny odbył się w 2006 r. w Warszawie. W ciągu 13 lat organizacji Marszu podjęło się ponad 150 miast i miejscowości, a z każdym rokiem ta liczba się powiększa. Koordynatorem Marszów dla Życia i Rodziny jest Fundacja Centrum Życia i Rodziny.

Rzecznik kieleckiej kurii, ks. Mirosław Cisowski, mówi, że ideą marszu jest promowanie „podstawowych wartości, których należy bronić w dzisiejszym świecie. Przede wszystkim wartość ludzkiego życia. Kościół zawsze nauczał, że ma ona bezwzględna wartość, że każde życie jest darem Bożym, i że powinno się je chronić, promować, że to szansa dana każdego człowiekowi i nie można w żaden sposób zakłócać tego życia. Każdy ma prawo do urodzenia się, do godnego życia, aż do końca – do naturalnej śmierci. Wielu ludzi, którzy nie podzielają nawet wiary Kościoła, wyznaje też te wartości” – podkreślił.

W 2012 roku organizatorzy Marszów dla Życia i Rodziny z kilkudziesięciu miast przyjęli deklarację, która określa fundamenty i cel współpracy podejmowania wspólnego wysiłku na rzecz rozwoju Ruchu Marszowego w Polsce.

DEKLARACJA NA RZECZ ŻYCIA I RODZINY:

Polska potrzebuje zmiany! Zmiany, która sprawi, że nasze i przyszłe pokolenia będą wzrastały w otoczeniu umożliwiającym nieskrępowany rozwój, poczucie wartości i korzystanie z owoców swojej pracy. Uważamy, że podstawy nowego ładu powinny opierać się na szacunku do życia ludzkiego oraz uznaniu rodziny za centralną instytucję porządku społecznego.

Uznajemy również, że istnieje potrzeba konsekwentnej i wytężonej pracy na rzecz promocji tych wartości. Znaczenie silnej rodziny dla kształtowania zdrowego ładu kulturowego, społecznego i ekonomicznego musi być dostrzeżone i dowartościowane.

Dlatego wyrażamy chęć współpracy w realizacji projektów mających na celu takie kształtowanie porządku społeczno-prawnego, które zagwarantuje pełną ochronę życia ludzkiego i szacunek dla rodziny.

Zdjęcie: ujęcia z poprzedniej edycji Marszu, fot: mat. prasowe

Zobacz także
Wasze komentarze