Zbiórka listów pisanych przez bł. ks. Popiełuszkę

3 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.
Czeka nas niezwykła akcja związana z ks. Jerzym Popiełuszką

W związku z oczekiwaną kanonizacją bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz rosnącym zainteresowaniem jego osobą Muzeum i Ośrodek Dokumentacji Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki oraz Parafia św. Stanisława Kostki rozpoczną we wrześniu akcję ogólnopolskiej zbiórki listów pisanych przez legendarnego kapelana ludzi pracy, pamiątek po nim i zdjęć z jego osobą.

Związany z Mazowszem
Ks. Jerzy Popiełuszko, błogosławiony i męczennik, związany był z Mazowszem, parafiami Archidiecezji Warszawskiej, Archidiecezji Białostockiej i Diecezji Warszawsko-Praskiej, gdzie pełnił posługę kapłańską. Był poza tym związany z wieloma środowiskami: z Solidarnością i z ludźmi pracy, ze środowiskiem medycznym, studenckim. Sam dużo podróżował, zarówno po świecie, jak i po Polsce. Odwiedzał kolebki Solidarności na Pomorzu, w Małopolsce czy na Śląsku. W wielu miejscach miał przyjaciół. Wielokrotnie też był przez nich fotografowany. Prowadził korespondencję listowną.

fot: archiwum

W związku z oczekiwaną kanonizacją kapłana oraz rosnącym zainteresowaniem jego osobą Muzeum i Ośrodek Dokumentacji Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki oraz Parafia św. Stanisława Kostki zamierzają przeprowadzić akcję ogólnopolskiej zbiórki listów pisanych przez ks. Jerzego, pamiątek po nim i zdjęć z jego osobą. Pozyskane pamiątki wejdą w skład zasobów Ośrodka Dokumentacji Życia i Kultu Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, będą mogły stać się częścią ekspozycji muzealnej. Zostaną również udostępnione badaczom i popularyzatorom osoby ks. Jerzego. Początek akcji – we wrześniu.

Krytykował, ale przestrzegał przed nienawiścią
Ks. Jerzy Popiełuszko urodził się w 1947 r. w wiosce Okopy na Białostocczyźnie, był kapelanem związanym z „Solidarnością” i robotnikami. Podczas Mszy za Ojczyznę sprawowanych w kościele św. Stanisława Kostki na stołecznym Żoliborzu publicznie krytykował nadużycia władzy komunistycznej. Równocześnie – zgodnie z głoszoną przez siebie zasadą „zło dobrem zwyciężaj” – przestrzegał przed nienawiścią do funkcjonariuszy systemu.

19 października 1984 r. został porwany przez oficerów Służby Bezpieczeństwa z IV Departamentu MSW. Po brutalnym pobiciu oprawcy wrzucili księdza do Wisły na tamie koło Włocławka. Został pochowany na placu przed kościołem św. Stanisława Kostki, gdzie był duszpasterzem. W pogrzebie ks. Popiełuszki uczestniczyły tysiące ludzi. Ks. Jerzy Popiełuszko został beatyfikowany 6 czerwca 2010 r. podczas Mszy św. na pl. Piłsudskiego w Warszawie. Obecnie trwa jego proces kanonizacyjny.

Cud za wstawiennictwem księdza Jerzego?
14 września w 2015 r. w katedrze w Créteil pod Paryżem uroczyście zakończył się proces w sprawie domniemanego cudu za wstawiennictwem bł. Jerzego Popiełuszki. Po Mszy św. opowiedział o tym ks. Bernard Brien, który 14 września 2012 r. modlił się nad umierającym na białaczkę François Audelanem. Wcześniej kapłan był w Polsce i nawiedził grób bł. Jerzego Popiełuszki w Warszawie, zapoznał się z jego życiem i stwierdził, że ma tę samą datę roku i dnia urodzin co ks. Popiełuszko. Po powrocie do Francji stał się gorliwym propagatorem kultu bł. Popiełuszki.

Po udzieleniu choremu sakramentu chorych, kapłan wyjął obrazek błogosławionego i modlił się nad chorym. W modlitwę włączyły się obecne tam żona i siostra Rozalia Olienacz, michalitka z Polski. Gdy kapłan odszedł, chory otworzył oczy i obecną przy nim żonę zapytał: „Co się stało?”. W ciągu kolejnych dni przeprowadzono wiele bardzo szczegółowych badań. Nie stwierdzono śladów białaczki. Chory został wypisany do domu. Wrócił do rodziny. Obecnie sprawa domniemanego cudu jest badana w Watykanie.

Przy Sanktuarium Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki na warszawskim Żoliborzu działa Muzeum oraz Ośrodek Dokumentacji jego życia i kultu.

Zobacz także
Wasze komentarze