Fot. wikipedia

100 lat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Sejm w czwartek przyjął przez aklamację uchwałę w sprawie uczczenia 100. rocznicy powstania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

W uchwale przypomniano, że Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II jest jednym z najstarszych uniwersytetów w Polsce, a w ciągu swojej 100-letniej historii stanowił centrum myśli katolickiej i wpływał na kształt nauki i kultury polskiej. Zyskał również szerokie uznanie w kraju i za granicą. Podkreślono, że do grona absolwentów uczelni należeli m.in. Karol Wojtyła, przyszły papież Jan Paweł II, i kardynał Stefan Wyszyński.

„W czasach PRL-u KUL był oazą wolności, będąc jedynym katolickim, prywatnym uniwersytetem od Łaby do Władywostoku. W gronie jego absolwentów i wykładowców znajdowało się wiele osób pełniących wysokie funkcje państwowe” – napisano. Zaznaczono też, że KUL zachował wysoką rangę wśród uczelni do czasów współczesnych. „Dziś KUL to uczelnia otwarta na cywilizacyjne i naukowe wyzwania współczesności. Obok teologii, filozofii, nauk społecznych, prawnych i humanistycznych rozwijane są nauki matematyczne i przyrodnicze, a studenci przygotowywani są do pełnej i odpowiedzialnej pracy dla dobra Ojczyzny” – napisano w uchwale.

Pierwsza inauguracja roku akademickiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbyła się 8 grudnia 1918 roku. Jak przypomniano, dewizą KUL zawsze było hasło „Deo et Patriae” – „Bogu i Ojczyźnie”.

„Doceniając dotychczasowe osiągnięcia Uniwersytetu, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej będzie wspierał Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w dalszej realizacji jego misji służenia rozwojowi duchowemu i intelektualnemu narodu polskiego” – głosi przyjęta uchwała.

Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze