Po co nam chrzest?

4 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Chrzest święty to jedyny sakrament, który jest konieczny do zbawienia. Często wiemy o nim niewiele albo nic. 

Aby zrozumieć, dlaczego Kościół chrzci wszystkich, którzy chcą do niego dołączyć, należy zajrzeć do Ewangelii, gdzie czytamy:Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego(Mt 28,19). To słowa wypowiedziane przez Jezusa zaraz po zmartwychwstaniu. W innym miejscu, jeszcze przed wydarzeniami paschalnymi, zapowiedział:A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem(J 14,26). Dlaczego mówiąc o chrzcie przywołuję osobę Ducha Świętego? 

fot. pixabay

Pełnia Ducha Świętego 

Rzadko kto myśli o skutkach sakramentów, w których otrzymujemy znaki obecności trzeciej Osoby Trójcy Świętej. W chrzcie, po polaniu wodą (materia) i wypowiedzeniu formuły (N.), ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (forma) człowiek otrzymuje pełnię Ducha Świętego. Dlatego właśnie chrzest, a nie bierzmowanie, trzeba nazywać sakramentem pełni Ducha Świętego. Od tego momentu stajemy się dziećmi Bożymi, zostajemy wszczepieni w Kościół, a co za tym idzie, również w Chrystusa. Zostają zmazane wszystkie grzechy, począwszy od pierworodnego. Stajemy się święci, czego wyrazem biała szata oraz imię. Nie ma sensu toczyć batalii o to, w jakim wieku należy przyjmować chrzest, ale o to, jak przygotować się do uczestnictwa w liturgii chrzcielnej. 

Katechumenat i katechezy chrzcielne 

Kodeks Prawa Kanonicznego mówi o konieczności świadomego przystępowania do sakramentów. W wypadku małych dzieci wymaga się tej świadomości od tych, którzy chcą, aby dziecko przez nich przyniesione zostało wszczepione w Kościół, co domaga się przygotowania. Dorośli, którzy pragną chrztu, rozpoczynają katechumenat, czyli czas poznawania podstaw wiary. Katechezy te prowadzone są czasem nawet kilka lat i najczęściej kończą się w noc Wigilii Paschalnej, podczas Liturgii Chrzcielnej. Wtedy nowo ochrzczony rozpoczyna nowe życie i poznaje Chrystusa, który w pełni objawia się Kościołowi (Kan. 851).

fot. unsplash

Oczekiwanie na włączenie do wspólnoty Kościoła czy to dziecka, czy osoby dorosłej winno być przeżywane nie tylko przez osoby ściśle związane z kandydatem, ale przede wszystkim dotyczy wspólnoty lokalnej, która będzie świadkiem przyjęcia kolejnego chrześcijanina do swojej społeczności. Nieprzypadkowo, gdy kapłan pyta rodziców i chrzestnych o to, czy wyrzekają się szatana i wszystkiego, co prowadzi do grzechu, a także podczas potrójnego wyznania wiary w prawdy kerygmatyczne – w obecność Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego, wszyscy członkowie wspólnoty winni przypomnieć sobie swój własny chrzest. Każdy na mocy chrztu świętego jest zobowiązany do życia wiarą we wspólnocie Kościoła, w którym znajduje się najpewniejsza droga do zbawienia. To w nim najłatwiej rozeznawać swoje indywidualne powołanie. 

Furtka 

Chrzest jest pierwszym sakramentem koniecznym nie tylko do zbawienia, ale również do przyjęcia pozostałych sakramentów. Jest przełomowym wydarzeniem w życiu każdego chrześcijanina, ponieważ, jak mówią święty Paweł i Magisterium Kościoła, zanurza nas w męce, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa (Rz 6,3-4,11), czyniąc nas nowym stworzeniem, przyoblekając w Chrystusa” (por. Obrzędy chrztu świętego).

fot. pixabay

Czy jesteśmy świadomi swego obowiązku? 

W przypadku dzieci chrzest wiąże się z podjęciem zobowiązania przez rodziców i chrzestnych do tego, aby wychować małego człowieka w wierze. Bycie chrzestnym nie polega na dawaniu prezentów i rozpieszczaniu chrześniaka przy okazji imprez rodzinnych. Tak rodzice, jak i chrzestni, ślubują przed Bogiem i wspólnotą całego Kościoła, że zrobią wszystko, co w ich mocy, aby przyniesione przez nich dziecko wychować na świętego katolika. Jak to zrobić? Jak powiedział Tytus Liwiusz:Słowa pouczają, przykłady pociągają. Oznacza to, że jako matka chrzestna bądź ojciec chrzestny muszę tym bardziej dbać o swoją relację z Bogiem, życie sakramentami, zgłębianie nauczania apostolskiego i postaw ewangelicznych w codzienności. 

Co dla mnie oznacza chrzest? 

Warto zadać sobie pytanie o to, jak ja rozumiem chrzest, co on dla mnie oznacza i dlaczego powinienem wracać myślami do chrzcielnicy, oraz zapytać samego siebie, w pełnej szczerości, czy żyję jak dziecko Boże. 

Zobacz także
Wasze komentarze