Wilno, Litwa, 26.09.2017. Marsza³ek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Marek Kuchciñski (L) przed spotkaniem z przewodnicz¹cym Seimasu Republiki Litewskiej Viktorasem Pranckietisem (P) w Wilnie, 26 bm. Marsza³ek Kuchciñski jest z wizyt¹ w Wilnie, gdzie bierze udzia³ w obchodach 630. rocznicy chrztu Litwy. (mr) PAP/Marcin Obara

630. rocznica chrztu Litwy [GALERIA]

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Obchody 630. rocznicy chrztu Litwy. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Marek Kuchciński spotkał się we wtorek z przewodniczącym Seimasu Republiki Litewskiej Viktorasem Pranckietisem w Wilnie.

Na zdjęciach również: Marszałek Kuchciński i ambasador RP na Litwie Urszula Doroszewska przed Ostrą Bramą w Wilnie oraz złożenie wieńca na Cmentarzu na Rossie i na Cmentarzu Antokolskim. (zdjęcia: Marcin Obara, PAP)

 

Parlamenty Polski i Litwy powinny mocniej zaangażować się we współpracę zapewniającą rozwój mniejszości narodowych obu krajów – przekonywał we wtorek w Wilnie marszałek Sejmu. Chcemy rozmawiać i wspólnie szukać porozumienia – zadeklarował.

Na wspólnej konferencji prasowej w Wilnie z przewodniczącym litewskiego Sejmu Viktorasem Pranckietisem Kuchciński powiedział, że jego udział w obchodach 630. rocznicy chrztu Litwy, to okazja do „przypomnienia wspólnych korzeni historycznych, gdy tworzyliśmy wielką, wielonarodową unię polsko-litewską”.

„Byliśmy państwem, które zapewniało bezpieczeństwo, wszystkim obywatelom tolerancję” – podkreślił marszałek Sejmu.

Przekonywał, że z historii naszych krajów należy wyciągać wnioski na przyszłość. Jak dodał, współpraca naszych państw musi być dalej rozwijana, żeby „zapewnić bezpieczeństwo wszystkim naszym obywatelom”. „Gdy razem współpracowaliśmy, nikt nam nie zagrażał, mogliśmy skutecznie odpierać wszelkie zagrożenia” – podkreślił Kuchciński.

Według niego w zapewnieniu bezpieczeństwa może pomóc współpraca polskiego i litewskiego parlamentu. Poinformował, że zaproponował przewodniczącemu litewskiego Sejmu powrót do spotkań na zgromadzeniach parlamentarnych. „Im częstsze kontakty, tym lepsza współpraca” – przekonywał marszałek Sejmu.

Zdaniem Kuchcińskiego ważne jest również, aby stosować „zasadę dobrego traktowania się – równi z równymi, wolni z wolnymi”.
Marszałek Sejmu pytany przez dziennikarzy, czy według niego prawa Polaków na Litwie są naruszane i jakich rozwiązań w tej sprawie się spodziewa, odparł: „Nie są to sprawy łatwe dla nas. Chcemy rozmawiać i szukać wspólnie porozumienia”. Zwrócił uwagę, że ważna jest współpraca w tym zakresie, aby zapewnić rozwój mniejszościom narodowym w obu krajach. Według niego oba parlamenty powinny się w to „mocniej zaangażować”.

Zdjęcie: Władysław II Jagiełło, wielki książę litewski od 1377, król polski od 1386 roku, założyciel dynastii Jagiellonów

Historia

Na mocy ustaleń unii w Krewie w 1385  roku wielki książę litewski Jagiełło zobowiązał się do przyjęcia chrztu przez Wielkie Księstwo Litewskie. W 1387 przybył na Litwę, gdzie drogą perswazji przekonał bojarów litewskich do potrzeby przyjęcia nowej wiary. Polecił ją przyjąć wszystkim swoim poddanym. Rozpoczął niszczenie obiektów dawnego kultu (karczowanie świętych gajów, gaszenie świętego ognia, zabijanie świętych węży). Obyło się jednak bez stosowania przemocy wobec ludności. W 1388 roku biskup Andrzej przeprowadzał liczne chrzty zbiorowe. Jagiełło zaś sam przetłumaczył dla swojego ludu na język litewski Modlitwę Pańską i Skład Apostolski. W celu pozyskania większej liczby duchownych Litwinów królowa Jadwiga Andegaweńska ufundowała kolegium litewskie przy Uniwersytecie Karola w Pradze.

Wasze komentarze