Rozpoznaj Ikony [QUIZ]

Mówi się, że tradycja wykonywania ikon istniała od czasów apostolskich. Podobno autorem pierwszych ikon był Łukasz Ewangelista.