Abp Wacław Depo

fot. PAP/Waldemar Deska

Abp Depo: Bóg nie wyklucza nikogo

3 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

– To sam Bóg pragnie z żywych i wybranych kamieni, którymi my jesteśmy, wciąż budować żywą świątynię. Świat dzisiejszy nie ceni sobie świętości  – mówił w homilii abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, który 27 października przewodniczył mszy św. w archikatedrze Świętej Rodziny w Częstochowie.

Mszę św. z okazji 94. rocznicy powołania diecezji częstochowskiej i 69. rocznicy poświęcenia bazyliki archikatedralnej Świętej Rodziny w Częstochowie, z metropolitą częstochowskim koncelebrowali m. in. ks. prał. Włodzimierz Kowalik, proboszcz parafii archikatedralnej i ks. prał. Stanisław Iłczyk, proboszcz parafii św. Wojciecha w Częstochowie. W uroczystościach wzięli udział m.in. kanonicy kapituły bazyliki archikatedralnej, alumni i klerycy Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie, osoby życia konsekrowanego. Liturgię ubogacił śpiew chóru Basilica Cantans pod kierunkiem Włodzimierza Krawczyńskiego.

fot. PAP/Waldemar Deska

Bóg nie wyklucza nikogo – podkreślił w homilii abp Depo. Zwrócił też uwagę, że Kościół jest święty świętością Chrystusa, który jest jego fundamentem.

– Przypatrując się współczesnemu światu z niepokojem dostrzegamy, że nie rozumie on i nie ceni sobie świętości, która jest obecnością Boga pośród ludzi – kontynuował arcybiskup. – Gdzie osłabło światło wiary, gdzie ludzie oddalili się od Boga, tam człowiek zaczyna uważać, że Bóg nie jest kimś ważnym w życiu, że można żyć poza Nim i ustanawiać swoje prawa, a wtedy ci sami ludzie stają się świadomie lub nieświadomie żebrzącymi o sens swojego życia, zostając na bezdrożach – przypomniał za Benedyktem XVI abp Depo. – Benedykt XVI zaznaczył również, że pierwszym elementem nowej ewangelizacji jest nawrócenie własnego serca, przemiana od wewnątrz. W przeciwnym wypadku zostaje się ślepcem na zawsze – mówił arcybiskup.

Zaznaczył, ze iluzjom najkrótszej drogi do szczęścia ulegają również wierzący. Przykładem jest kwestia obrony życia. Niestety – jak podkreślił – droga, która zaczyna się od zaćmienia sumień prowadzi zawsze do bolesnych rozczarowań i osobistych, czy rodzinnych dramatów. Zaapelował o podjęcie odważnej walki o rodzinę i demaskowanie fałszywych proroków i manipulatorów. Wskazał na inicjatywę „Tęczowego Piątku”, jako jeden z przykładów ich działania.

Projekt nowej świątyni opracował w 1900 r. Konstanty Wojciechowski, architekt warszawski. Przewidywał on świątynię w stylu neogotyckim i w monumentalnych rozmiarach, jedną z największych w ówczesnej Polsce. 7 września 1902 r. bp Henryk Kossowski, ówczesny administrator diecezji kujawsko-kaliskiej, poświęcił kamień węgielny kościoła. W 1902 r. świątyni, która pierwotnie miała być pod wezwaniem św. Józefa, nadano tytuł Świętej Rodziny.

>>> Abp Depo: różaniec służy do modlitwy a nie walki

8 grudnia 1908 r. w prowizorycznie przysposobionym kościele została odprawiona pierwsza Msza św. przez o. Euzebiusza Rejmana, paulina. Wskutek braku funduszów, trudnych warunków niewoli narodowej oraz dramatu I wojny światowej na kilka lat (1908-17) stanęły prace wykończeniowe. Dopiero utworzenie przy wznoszonym kościele przez biskupa włocławskiego Stanisława Zdzitowieckiego, dekretem z dnia 22 sierpnia 1917 r., odrębnej parafii pw. Świętej Rodziny i uroczystość erekcyjna, do której doszło 28 października tego roku, dały impuls do podjęcia ich na nowo. Pierwszym proboszczem parafii został ks. Bolesław Wróblewski, a w roku powstania parafia sięgała do parków podjasnogórskich, obejmowała swym zasięgiem także Ostatni Grosz.

Fot. flickr/EpiskopatNews

25 marca 1992 r. katedra częstochowska została podniesiona do rangi archikatedry przez papieża Jana Pawła II. 7 kwietnia 1997 r. – na prośbę abp. Stanisława Nowaka czwarty proboszcz katedry ks. prał. dr hab. Marian Duda (1996 – 2003) rozpoczął realizację ukończenia budowy archikatedry i zwieńczenia jej wieżami W dziele tym uczestniczyła Kapituła Archikatedralna, zwłaszcza księża infułaci – Marian Mikołajczyk i Ireneusz Skubiś. 21 listopada 1997 r. budowa wież została ukończona. Uroczystego poświęcenia nowo wzniesionych wież dokonał abp Stanisław Nowak 23 listopada 1997 r.

26 maja 2002 r. w archikatedrze modlił się kard. Joseph Ratzinger, późniejszy papież Benedykt XVI

Zobacz także
Wasze komentarze