Abp Gądecki: chrześcijanie są wezwani do realizacji pokoju

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Chrześcijanie – będąc uczniami Jezusa, „Księcia Pokoju” – są wezwani do realizacji pokoju tak w swoim wnętrzu, jak i na zewnątrz siebie – mówił podczas Pasterki w katedrze poznańskiej abp Stanisław Gądecki.

Metropolita poznański rozważał w homilii obraz starotestamentalnego pierwowzoru Mesjasza, ukazał na czym polega różnica między pierwowzorem a rzeczywistym Mesjaszem, zastanawiał się też nad zadaniami mesjańskimi, jakie stoją dzisiaj przed uczniami Chrystusa.

Abp Gądecki przypomniał, iż poetyckie metafory proroka Izajasza wyrażały nadzieję na pokój mesjański. „Pokój – Szalom – panuje na świecie wtedy, gdy uporządkowane są wszelkie wzajemne relacje między Bogiem a człowiekiem oraz między wszystkimi ludźmi” – podkreślił przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. 

Z kolei prawdę o Jezusie będącym Mesjaszem ogłosił anioł betlejemskim pasterzom. „Cała mesjańska działalność Jezusa będzie realizacją Królestwa Bożego na ziemi, królestwa sprawiedliwości, miłości i pokoju. Będzie wprowadzaniem Bożego pokoju na ziemi” – mówił metropolita poznański. 

Zastanawiając się nad zagadnieniem pokoju we współczesnym świecie, abp Gądecki zauważył, iż pokój wewnętrzny, czyli spokój sumienia, rozpoczyna się od usunięcia grzechu, a pokój zewnętrzny, czyli pokój z bliźnim i z całym stworzeniem – jest osiągalny tylko wtedy, gdy buduje się go w oparciu o zasadę prawdy, wolności, miłości i sprawiedliwości. 

„W tę kwestię zewnętrznego pokoju szczególnie wyraźnie wpisuje się dzisiaj kwestia uchodźców” – zauważył abp Gądecki. Podkreślił wprawdzie, że rządy mają prawo do podjęcia działań przeciwko nielegalnej emigracji, ale „w podejmowaniu problemu uchodźców i ubiegających się o azyl najważniejszym punktem odniesienia nie może być bezpieczeństwo narodowe, lecz jedynie człowiek”.

„Na marginesie pozwolę sobie podzielić się zaskoczeniem, jakiego doznałem na ostatnim spotkaniu Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) w Luksemburgu, gdy mój włoski rozmówca stwierdził, że pierwszy raz słyszy o 2 mln obywateli Ukrainy, którzy w 2017 r. pracowali w Polsce, i o tym, że do końca 2018 r. w Polsce liczba ta sięgnie 3 mln osób. Stan niewiedzy Zachodu tłumaczył sobie oportunizmem Unii, która chce milczenia o wojnie na Ukrainie” – mówił przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. 

„Prośmy narodzonego w Betlejem Zbawiciela o pokój. Niech On sam usunie z ludzkich serc wszystko, co może ten pokój naruszyć” – zachęcił abp Gądecki.

Abp Gądecki: chrześcijanie są wezwani do realizacji pokoju
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze