Abp Gądecki: świętość poznaniaków przyczyniła się do odzyskania niepodległości

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.
„Rozważania Drogi krzyżowej ukazywały świętych, błogosławionych i sługi Boże, którzy przeszli przez dzieje Poznania i pozostawili za sobą naukę o krzyżu.
Przez tych ludzi i przez Kościół czasów zniewolenia i czasy rozbiorów przechodziła świętość i to ona, i krzyż przyczyniły się do tego, że niepodległość została odzyskana” – mówił wieczorem 15 lutego, podczas Poznańskiej Drogi Krzyżowej, abp Stanisław Gądecki.

Metropolita poznański przewodniczył Drodze krzyżowej, która przeszła ulicami stolicy Wielkopolski z fary przed pomnik Poznańskiego Czerwca ’56.

Przewodniczący KEP na zakończenie rozważań pasyjnych przypomniał, że „krzyż stanowi wyraz ostatecznego triumfu miłości Boga nad wszelkim złem tego świata”. „Krzyż to ostateczne odwrócenie zła, to najwymowniejszy symbol nadziei, jaki kiedykolwiek widział świat” – zaznaczył metropolita poznański.

Podkreślił, że krzyż jest uniwersalnym znakiem nadziei dla wszystkich ludzi, którzy cierpią i są odrzuceni. „Krzyż przemawia do wszystkich, którzy cierpią, do uciśnionych, chorych, biednych, zepchniętych na margines, ofiar przemocy, dając im nadzieję, że Pan Bóg może przemienić ich cierpienie w radość, izolację we wspólnotę i śmierć w życie” – stwierdził abp Gądecki.

Metropolita poznański zaznaczył, że krzyż ofiaruje nieograniczoną nadzieję naszemu biednemu światu.

Przewodniczący KEP przypomniał, że zło, cierpienie i śmierć oraz ich tragiczne skutki widoczne w historii przyszły na świat przez grzech Adama. Zaznaczył, że od skutków zła człowiek nie może sam siebie uratować, tylko Pan Bóg może uwolnić go od zniewolenia moralnego i fizycznego. Podkreślił, że „Syn Boży musiał zostać wywyższony, podobnie jak wąż na pustyni został wywyższony przez Mojżesza, aby wszyscy, którzy spojrzą na niego z wiarą, mogli odzyskać życie”.

„Zbawcza interwencja miłosiernego Boga zmieniła rzeczywistość grzechu i śmierci w ich przeciwieństwo” – zauważył abp Gądecki.

Krzyż z bazyliki farnej, która była tego dnia kościołem stacyjnym miasta Poznania, nieśli przedstawiciele poznańskich parafii oraz młodzież z Duszpasterstwa Młodzieży „Jordan”.

W nabożeństwie uczestniczyli poznańscy biskupi pomocniczy: bp senior Zdzisław Fortuniak, bp Grzegorz Balcerek, duchowieństwo, wierni miejskich i podmiejskich parafii wraz ze swoimi duszpasterzami, klerycy, osoby życia konsekrowanego oraz Rycerze Kolumba i harcerze.

Tegoroczne rozważania głoszone przy stacjach pasyjnych nawiązywały do postaci i dzieł świętych, błogosławionych i sług Bożych z archidiecezji poznańskiej, m.in. św. Urszuli Ledóchowskiej, bł. Piątki Poznańskiej, bł. siostry Sancji Szymkowiak, sług Bożych siostry Marii Włodzimiry Wojtczak, ks. Stanisława Streicha, dr. Kazimierza Hołogi oraz ks. Aleksandra Woźnego.

„Jezu, Ty nie chcesz, żebyśmy Cię tylko podziwiali, chcesz, żebyśmy Cię naśladowali w miłości. Nasi wielkopolscy bohaterowie wiary pokazali nam, że jest to możliwe. Niech to wołanie świętych o świętość przyczyni się do tego, że przez piękne, szlachetne i święte życie kolejnych pokoleń Wielkopolan miłość Boża nie zostanie nieodwzajemniona, a Twoja, Jezu, zbawcza cena naszego zbawienia nie zostanie zaprzepaszczona” – mówił ks. dr Rafał Pajszczyk, wiceoficjał Metropolitalnego Sądu Duchownego w Poznaniu, który prowadził rozważania Drogi krzyżowej.

Zobacz także
Wasze komentarze