Abp Jakub: W perspektywie zmartwychwstania wszystkie wydarzenia nabierają sensu

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

W perspektywie zmartwychwstania wszystkie wydarzenia, które dzieją się na świecie i w życiu osobistym ludzi, nabierają sensu – pisze w orędziu wielkanocnym abp Jakub, ordynariusz prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej.

W tym roku Wielkanoc wiernych kościołów wschodnich, w tym prawosławnych, przypada 8 kwietnia, czyli tydzień później niż u katolików.

Największe w kraju skupiska prawosławnych są w województwie podlaskim. Orędzie paschalne arcybiskupa Jakuba, skierowane do wiernych i duchowieństwa, odczytywane będzie w czasie świąt w cerkwiach diecezji białostocko-gdańskiej. „Zmartwychwstanie i życie wieczne doprowadza do logicznego końca wszystkiego, co ma miejsce na świecie” – pisze w nim hierarcha.

Abp Jakub zaznaczył, że – w perspektywie zmartwychwstania – wszystkie wydarzenia, zarówno dziejące się na świecie, jak i w życiu osobistym ludzi, „nabierają sensu”. „Bez zmartwychwstania, Sądu Ostatecznego i życia wiecznego nie bylibyśmy w stanie wytłumaczyć wielu faktów, z którymi ludzkość styka się w tym życiu. Bez zmartwychwstania – niesprawiedliwość, kłamstwo i cierpienie, których doświadczamy, dowodziłyby triumfu grzechu” – napisał w orędziu.

Abp Jakub dodał, że wokół nas „jest przecież wiele dowodów na to, że żyje się lepiej tym, którzy stosują oszustwo, przemoc i siłę względem innych”, a dotyczy to zarówno ludzi, jak i państw. Hierarcha podkreślił, że śmierć Chrystusa, „niewinna śmierć na krzyżu”, jest zwycięstwem nad niesprawiedliwością. „Jest sądem sądów, a zmartwychwstanie jest triumfem życia” – podkreślił.

Hierarcha zwrócił też w orędziu uwagę na potrzebę troski o bliźnich, w szczególności o dzieci i młodzież. „Często bowiem rodzice troszczą się o zabezpieczenie strony materialnej życia swych dzieci, ich zamożność, rzadziej jednak o prawdę, która jest konieczna dla zbawienia i życia wiecznego” – dodał abp Jakub.

„W tym zabieganiu zapominamy często o tym, co jest prawdziwym celem naszego życia” – podkreślił, zwracając uwagę, że w ten sposób dzieci i młodzież są pozbawione możliwości „osiągnięcia zbawienia i życia wiecznego”. Zaapelował, by młodemu pokoleniu głosić „zmartwychwstałego Chrystusa i radość, która przez krzyż nadeszła dla całego świata”. „Uczmy ich naśladować Pana” – zakończył hierarcha, życząc wszystkim, by ich udziałem stała się „paschalna radość”.

Dokładna liczba osób prawosławnych w kraju nie jest znana. Przedstawiciele polskiej Cerkwi szacują, że wiernych jest 450-500 tys. Według danych GUS, w ostatnim spisie powszechnym przynależność do Kościoła prawosławnego w Polsce zadeklarowało 156 tys. osób. Prawosławni hierarchowie uznają jednak tę liczbę za niemiarodajną.

Zobacz także
Wasze komentarze