Fot. unsplash.com

Abp Polak: Wielki Post to czas słuchania słowa Bożego

4 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Rozpoczynający się w Środę Popielcową Wielki Post jest nie tylko przygotowaniem do świąt paschalnych, ale też konkretnym wezwaniem do postu, do modlitwy i do jałmużny – podkreślił w rozmowie z PAP prymas Polski abp Wojciech Polak.

– Znakiem wezwania na okres Wielkiego Postu jest posypanie głowy popiołem. Z jednej strony towarzyszą temu słowa: „Prochem jesteś i w proch się obrócisz”, pokazujące na kruchość i przemijalność ludzkiego życia, słabość człowieka, który z grzechów musi się podnosić i nawracać. Z drugiej strony słyszymy także drugą formułę: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”, pokazując, że nawrócenie serca ludzkiego jest możliwe wobec słowa Bożego, wobec Ewangelii, którą przyjmując, słyszymy, i która nawraca nas ku Bogu. Przyjmując więc popiół na nasze głowy, przyjmujemy wezwanie do nawrócenia i wiary, która nam towarzyszy w czasie całego Wielkiego Postu – wyjaśnił w rozmowie z PAP prymas Wojciech Polak.

>>>Czym ksiądz posypuje Ci głowę w Środę Popielcową?

Na pytanie, jak katolicy powinni przeżywać Wielki Post, abp Polak odpowiedział, że ten czas pozwala przygotować się do przeżywania tajemnicy paschalnej.

Fot. cathopic.com

Słuchać słowa Bożego

>>>Czy do posypania głowy popiołem trzeba zdjąć z niej nakrycie?

– W tym roku w sposób szczególny papież Franciszek w orędziu na Wielki Post zachęca, abyśmy „z radością przeżywali Dobrą Nowinę o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, abyśmy na tę Dobrą Nowinę się otwierali”. I stąd też czas Wielkiego Postu to najpierw czas słuchania słowa Bożego, to czas, w którym mamy większe szanse niż dotychczas na udział w tradycyjnych nabożeństwach wielkopostnych, takich jak gorzkie żale czy droga krzyżowa, które mają otwierać nas na słowo Boże, jakie daje nam Chrystus na naszej drodze nawrócenia i pokuty – podkreślił abp Polak.

>>>Czy w Środę Popielcową trzeba iść do kościoła?

Drugim elementem Wielkiego Postu – jak zaznaczył prymas – jest wskazana nam w tegorocznym orędziu papieża Franciszka modlitwa, która nie tyle jest obowiązkiem, ile wyrażaniem potrzeby odpowiadania na miłość Boga. – Chrześcijanin, który się modli, przede wszystkim drąży swoje serce, swoje wnętrze, a Bóg przez modlitwę pragnie rozkruszyć zatwardziałość naszego serca, abyśmy mogli się nawrócić i całym sercem ku Niemu się zwrócić – dodał abp Polak.

Miłosierdzie

Prymas zaznaczył też, że oprócz modlitwy i oprócz słuchania słowa Bożego, Wielki Post to czas, w którym mamy podejmować uczynki miłosierdzia, uczynki pokutne.

– Mamy poprzez te czyny, które są wyrazem naszej miłości i naszego nawrócenia, pokazywać na zewnątrz to, co dzieje się w naszym sercu. Jakże ważne jest wezwanie – jak mówi nam Ojciec Święty – do ludzi dobrej woli, do dzielenia się swoimi dobrami z najbardziej potrzebującymi przez jałmużnę jako osobistą formę w budowaniu świata bardziej sprawiedliwego i bardziej ludzkiego. Uczynki miłości to dzielenie się miłością, która czyni nas bardziej ludzkimi, przełamuje nasz egoizm, przełamuje to, co jest zbytnią troską o nas samych i otwiera nasze dłonie i nasze serca na pomoc naszym bliźnim – podkreślił prymas.

Fot. cathopic.com

Kardynał Wyszyński i Wielki Post

Zapytany, czy okres Wielkiego Postu może być jednym z elementów przygotowania się do beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego, abp Polak odpowiedział, że czas przygotowania się do beatyfikacji kard. Wyszyńskiego, przeżywany także w Wielkim Poście, może być okazją do tego, żeby kolejny raz usłyszeć nauczanie Prymasa Tysiąclecia także o drodze nawrócenia i pokuty, o drodze, która ma nas otwierać na Ewangelię.

– Kard. Wyszyński bardzo często nam o tym przypominał, także mówiąc o konieczności wzajemnego przebaczenia, o konieczności podejmowania tej drogi. Sądzę, że w całym przygotowaniu do przeżywania beatyfikacji kard. Wyszyńskiego czas Wielkiego Postu może być dla nas wszystkich szansą do poznania nauczania Prymasa Tysiąclecia, które dotyka tajemnicy Wielkiego Postu, nawrócenia serca człowieka, dotyka przebaczenia i pojednania – podkreślił prymas.

Fot. cathopic.com

40 dni duchowej walki

Środa Popielcowa rozpoczyna w Kościele katolickim trwający 40 dni okres Wielkiego Postu, nawiązujący do czterdziestodniowego pobytu Chrystusa na pustyni, gdzie pościł i był kuszony przez Szatana. Dla wiernych jest on wezwaniem do pokuty, nawrócenia i do przemiany życia. Rozpoczyna okres przygotowania do największej chrześcijańskiej uroczystości – świąt Wielkiejnocy.

W Środę Popielcową – zgodnie z kanonami kodeksu prawa kanonicznego – obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post ścisły (trzy posiłki w ciągu dnia, w tym tylko jeden do syta). Prawem o wstrzemięźliwości są związani wszyscy wierni powyżej 14 lat, a prawem o poście – osoby pełnoletnie do rozpoczęcia 60 lat.

Zobacz także
Wasze komentarze