Nowe Miasto nad Pilic¹, 04.06.2017. Prezydent Andrzej Duda (C) wraz z ma³¿onk¹ Agat¹ Kornhauser-Dud¹ (P) wziêli udzia³, 4 bm. w niedzielnym VII Festynie Rodzinnym „Spotkanie z B³ogos³awionym” w Nowym Mieœcie nad Pilic¹. Festyn odby³ siê w ogrodach klasztornych przy Klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów. Od 2001 r. mieœci siê tu sanktuarium b³. Honorata KoŸmiñskiego, polskiego kapucyna, za³o¿yciela wielu zgromadzeñ zakonnych. Honorat KoŸmiñski w 1846 r. za udzia³ w konspiracji antyrosyjskiej zosta³ osadzony w X pawilonie Cytadeli Warszawskiej. Po opuszczeniu wiêzienia ze wzglêdu na z³y stan zdrowia, prze¿y³ nawrócenie i zacz¹³ prowadziæ ascetyczne ¿ycie. W 1848 r. wst¹pi³ do zakonu kapucynów, gdzie z³o¿y³ œluby. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowi³ rok 2017 Rokiem Honorata KoŸmiñskiego. (cat) PAP/Piotr Polak ***Zdjêcie do depeszy PAP pt. Para prezydencka na festynie w Nowym Mieœcie nad Pilic¹***

Andrzej Duda: rodzina stanowi największą wartość

1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Rodzina stanowi największą wartość; w swojej służbie prezydenckiej będę się nadal starał ze wszystkich sił, aby rodzina otrzymywała wszechstronne wsparcie ze strony Rzeczypospolitej – zadeklarował w niedzielę w Nowym Mieście nad Pilicą prezydent Andrzej Duda.

Prezydent – wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą – bierze udział w niedzielnym Festynie Rodzinnym „Spotkanie z Błogosławionym” w Nowym Mieście nad Pilicą (woj. mazowieckie). Impreza odbywa się w ogrodach przy Klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów, z którym związany był bł. Honorat Koźmiński. Duda podkreślał, że rodzina stanowi „najważniejszą część naszego społeczeństwa” i 

„musi być pielęgnowana ze wszystkich sił”. „Ona stanowi największą wartość, wychowuje kolejne pokolenia” – dodał prezydent.

Jak mówił, to rodzina buduje także mentalność społeczeństwa. „To, czy będziemy wychowani patriotycznie, czy będziemy mieli wszczepione w duszę te najważniejsze wartości, zależy właśnie od tego, czy rodzina nam je zaszczepi, czy przekażą nam je rodzice, czy rodzice będą mieli dla nas czas, czy ta niedziela to będzie czas rodzinne spotkanie” – przekonywał Duda.

Zadeklarował, że w swojej służbie prezydenckiej będzie się nadal starał „ze wszystkich sił, aby rodzina otrzymywała wszechstronne wsparcie ze strony Rzeczypospolitej, bo wolne państwo, silne państwo to takie państwo, które o rodzinę dba i które rodzinę stawia na pierwszym miejscu”. „I to jest obowiązek polskich władz” – zaznaczył prezydent.

foto. PAP/Piotr Polak

Andrzej Duda: rodzina stanowi największą wartość
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze