(fot.www.flickr.com/Rui Duarte)

Apel rządu o szczególną wrażliwość na los bezdomnych

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

W związku z możliwością pojawienia się w najbliższym czasie ujemnych temperatur minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska apeluje o szczególną wrażliwość na los osób wymagających szczególnej troski: bezdomnych, starszych, samotnych czy niepełnosprawnych.

Pani minister na stronie internetowej swojego ministerstwa przypomniała, że pomoc udzielona w porę może uratować życie bezdomnych. Trudno się z nią nie zgodzić. Dość powszechnym zjawiskiem jest niezauważanie potrzebujących. Rafalska apeluje do obywateli, by starali się chociaż zawiadamiać odpowiednie służby, które mogą zapewnić pomoc bezdomnym.

Służbami, które mają obowiązek zareagować na takie zgłoszenie są między innymi: straż miejska, policja i pogotowie. Szczególną rolę w kwestii pomocy potrzebujących mogą odegrać pracownicy socjalni – to oni docierają z informacjami i pomocą do wszystkich, którzy nie mogą liczyć na wsparcie.

Należy wspomnieć również o organizacjach pozarządowych, które regularnie odwiedzają bezdomnych. Nie tylko w czasie mrozów – mowa o wspólnocie Sant’Egidio, która działa w Warszawie, Chojnej i Poznaniu. Jej celem nie jest tylko pomoc bezdomnym, ale także rozmowa i zaprzyjaźnienie się z nimi.

MRPiPS co dwa lata przeprowadza liczenie osób bezdomnych. Ostatnie tego typu badanie miało miejsce – w nocy z 21 na 22 stycznia 2015 r. Jak pokazało, w momencie badania było 36,1 tys. bezdomnych, w tym ok. 25,6 tys. przebywało w placówkach instytucjonalnych, a ok. 10,5 tys. – poza nimi.

Wśród głównych przyczyn bezdomności wymienia się: eksmisje, konflikty rodzinne, uzależnienia oraz bezrobocie.

Na początku br. roku MRPiPS, przeprowadziło jednorazowe badania liczby osób bezdomnych pozostających poza placówkami. Pokazało, że takich osób jest prawie 7,5 tys., w tym ponad 5,8 tys. (blisko 80 proc.) notorycznie odmawia przejścia do placówek jak noclegownie, nawet w czasie silnych mrozów.

Z danych Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w Polsce jest 595 placówek noclegowych dla bezdomnych (schroniska, noclegownie, ogrzewalnie, domy/hostele), które dysponują ponad 22,7 tys. miejscami. W szczególnie trudnych warunkach (np. w okresie zimowym) jest możliwość utworzenia ponad 3,3 tys. dodatkowych miejsc.

(fot.www.flickr.com/Rui Duarte)

Zobacz także
Wasze komentarze