Bia³ystok, 10.11.2016. VI Bia³ostocki Marsz Niepodleg³oœci przeszed³ ulicami miasta w przeddzieñ Œwiêta Niepodleg³oœci, 10 bm. Kolumna ruszy³a sprzed pomnika marsza³ka Józefa Pi³sudskiego na Rynku Koœciuszki i przesz³a na cmentarz Wojskowy. (zuz) PAP/Artur Reszko

Białystok: modlitwy różnych wyznań w programie obchodów Święta Niepodległości

1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

W Białymstoku nie tylko w archikatedrze katolickiej, ale również w świątyniach innych wyznań modlono się w piątek za ojczyznę, w związku z przypadającym tego dnia Świętem Niepodległości. To część oficjalnych wojewódzkich obchodów 11 Listopada w tym mieście.

Główna oficjalna uroczystość w stolicy województwa podlaskiego rokrocznie odbywa się przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego, w centrum miasta. Poprzedza ją bezpośrednio msza św. w pobliskiej archikatedrze katolickiej Wniebowzięcia NMP.

Ze względu na wielonarodowy i wielowyznaniowy charakter regionu, w programie obchodów są również modlitwy w świątyniach innych wyznań. W Podlaskiem są bowiem m.in. największe w kraju skupiska wiernych Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego a także polskich Tatarów wyznających islam.

Rano liturgii w prawosławnej katedrze św. Mikołaja w Białymstoku przewodniczył biskup supraski Grzegorz.

Na początku lat 90. ubiegłego wieku zwyczaj prawosławnych modlitw za ojczyznę w czasie ważnych świąt państwowych, takich jak Dzień Konstytucji 3 Maja czy Święto Niepodległości, wprowadził w województwie podlaskim metropolita Sawa – obecnie zwierzchnik Cerkwi w Polsce, a wtedy ordynariusz prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej i prawosławny ordynariusz polowy Wojska Polskiego.

W południe w Domu Kultury Muzułmańskiej w Białymstoku modlili się za pomyślność ojczyzny również polscy wyznawcy islamu. Uczestnicy tej uroczystości wysłuchali też referatu poświęconego Aleksandrowi Sulkiewiczowi (1867-1916), pochodzącemu z rodziny tatarskiej działaczowi socjalistycznemu i niepodległościowemu, bliskiemu współpracownikowi Józefa Piłsudskiego.

Setna rocznica śmierci Sulkiewicza przypadała we wrześniu; Muzułmański Związek Religijny w RP zorganizował wówczas uroczystość przy jego grobie w wojskowej części warszawskich Powązek.

Muzułmańskie modlitwy za ojczyznę z okazji Święta Niepodległości odbywają się w Podlaskiem od kilkunastu lat. To powrót do tradycji przedwojennej, kiedy takie modlitwy były obowiązkowe. Ostatnie przed wojną odbyły się w 1938 r.

W programie obchodów Święta Niepodległości w Białymstoku, organizowanych wspólnie przez prezydenta miasta, marszałka województwa i wojewodę, jest też nabożeństwo w kościele ewangelicko-augsburskim. Odbędzie się w niedzielę.

Białystok: modlitwy różnych wyznań w programie obchodów Święta Niepodległości
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze