Warszawa, 11.11.2016. Œwi¹tynia Opatrznoœci Bo¿ej w Wilanowie zosta³a uroczyœcie otwarta, 11 bm. w Œwiêto Niepodleg³oœci. Pierwsza msza œwiêta w Œwi¹tyni Opatrznoœci Bo¿ej na b³oniach wilanowskich w Warszawie odprawiona zosta³a w intencji ojczyzny. Uczestniczyli w niej przedstawiciele najwy¿szych w³adz RP. (cat) PAP/Jakub Kamiñski ***Zdjêcie do depeszy PAP pt. Kard. Nycz: uczestniczymy w historycznym wydarzeniu***

Warszawa: Msza św. otwierająca Świątynię Opatrzności Bożej

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

O godz. 9.00 rozpoczęły się uroczystości otwarcia Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie, inaugurujące tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości.

Mszy św. przewodniczy Prymas Polski, abp Wojciech Polak, a homilię wygłosi przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki.

W uroczystości biorą udział przedstawiciele najwyższych władz państwowych, z prezydentem Andrzejem Dudą, marszałkami Sejmu i Senatu oraz premier Beatą Szydło na czele. Obecni są także przedstawiciele władz samorządowych, wojewódzkich i miasta stołecznego, na czele z prezydent Warszawy Hanną Gronkiewicz-Waltz oraz darczyńcy. W koncelebrze bierze udział nuncjusz apostolski w Polsce, abp Salvatore Penacchio oraz licznie obecni biskupi i kapłani.

Procesji wejścia towarzyszył śpiew Bogurodzicy. Uroczyście odśpiewano także hymn państwowy. Podczas Mszy św., która rozpoczęła się uroczystym przejściem przez drzwi świątyni, zostanie odmówiony akt dziękczynienia i zawierzenia Opatrzności Bożej.

Na początku Mszy św., zebranych powitał metropolita warszawski, kard. Kazimierz Nycz, który podkreślił, że dzisiejsza uroczystość jest przede wszystkim dziękczynieniem, a świątynia jest miejscem dziękczynienia Bogu, zawierzenia Bożej Opatrzności, oraz miejscem przymierza między Bogiem i człowiekiem. Jak mówił hierarcha, konsekwencją tego przymierza jest budowanie przymierza między ludźmi, którego bardzo potrzebuje współczesny świat i Polska.

Przed rozpoczęciem Mszy św. prezydent Andrzej Duda udał się do Panteonu Wielkich Polaków, gdzie złożył wieniec przy grobie ostatniego prezydenta RP na Uchodźstwie, Ryszarda Kaczorowskiego.

Uroczystości  w Świątyni Opatrzności Bożej będą trwały przez cały dzień. Kolejna Msza św. zostanie odprawiona o godz. 12.00, natomiast o 17.00 w świątyni odbędzie się prapremiera oratorium Michała Lorenca pt. „Przymierze”, które zostało skomponowane z okazji otwarcia Świątyni Opatrzności Bożej oraz jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski.

Otwarcie Świątyni Opatrzności Bożej dla wiernych odbywa się dokładnie 225 lat po złożeniu przez Sejm Czteroletni obietnicy jej budowy. Jej wzniesienie uchwalili w 1791 r. posłowie Sejmu Czteroletniego, jako wotum wdzięczności za Konstytucję 3 Maja, jednak budowa nie była możliwa ze względu na rozbiory Polski, II wojnę światową, a następnie brak zgody władz komunistycznych. W 1989 r. ówczesny Prymas Polski kard. Józef Glemp powrócił do idei budowy świątyni. W 1991 r., z okazji 200-lecia Konstytucji 3 Maja Komisja Konstytucyjna Senatu RP potwierdziła aktualność ślubu Sejmu Czteroletniego, a w 1998 r. Sejm RP wydał uchwałę, w której wyraził uznanie dla inicjatywy wypełnienia ślubów sprzed lat i budowy świątyni, którą nazwał „symbolem wdzięczności Narodu za odzyskanie wolności w 1989 r., 20 lat pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II, Jubileusz 2000 lat Chrześcijaństwa.” Kamień węgielny pod budowę Świątyni Opatrzności Bożej wmurowano w maju 2002 r., a prace budowlane rozpoczęły się w lutym 2003 r.

Galeria (7 zdjęć)
Warszawa: Msza św. otwierająca Świątynię Opatrzności Bożej
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze