Warszawa, 21.09.2017. Przewodnicz¹cy Zespo³u KEP ds. Apostolstwa TrzeŸwoœci, ks. bp Tadeusz Bronakowski (2P), dyrektor Pañstwowej Agencji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych Krzysztof Brzózka (L), prof. nzw. dr hab. Krzysztof Wojciszek (2L) i Wojciech Terlikowski (P) z Krucjaty Wyzwolenia Cz³owieka podczas konferencji prasowej nt. Narodowego Kongresu TrzeŸwoœci, 21 bm. w Warszawie. (kru/nlat) PAP/Pawe³ Supernak

Biskupi za ograniczeniem / zakazem reklam alkoholu [RAPORT Z KONGRESU]

4 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Narodowy Kongres Trzeźwości pod hasłem „Ku trzeźwości Narodu. Odpowiedzialność rodziny, Kościoła, państwa i samorządu” odbywa się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Bp Bronakowski: nie będzie wolności bez trzeźwości
Wzywamy do ograniczenia fizycznej i ekonomicznej dostępności alkoholu oraz zakazu jego reklamy i promocji jako środka szkodliwego dla życia. Kiedyś mówiliśmy: nie będzie wolności bez solidarności, a dziś mówimy stanowczo: nie będzie wolności bez trzeźwości – powiedział bp Tadeusz Bronakowski przed rozpoczęciem 3-dniowego spotkania.

Znaczna część wystąpień będzie także poświęcona reklamie oraz ekonomicznej i fizycznej dostępności alkoholu w Polsce. Padnie z pewnością postulat wprowadzenia rozwiązań prawnych umożliwiających zahamowanie tych negatywnych zjawisk, czyli m.in. ograniczenia reklamy piwa w mediach oraz likwidacji przynajmniej części punktów sprzedaży alkoholu.

„Chcemy wołać o trzeźwość narodu. To jest jego być albo nie być. Trzeźwość jest bez wątpienia jednym z warunków szczęśliwego życia każdego człowieka” – powiedział przed rozpoczęciem Kongresu bp Tadeusz Bronakowski, przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości, jeden z inicjatorów trzydniowego spotkania.

Abp Gądecki: Reklama alkoholu winna być zakazana!
O tym, że reklama alkoholu powinna być zakazana oraz, że naród, który rozpija własne dzieci jest narodem pozbawionym przyszłości mówił dziś abp Stanisław Gądecki w trakcie homilii podczas Mszy św. inaugurującej Kongres. W homilii przewodniczący Konferencji Episkopatu przypomniał, że w tym roku mija 30 lat od ustanowienie przez polskich biskupów sierpnia miesiącem abstynencji od alkoholu.

Poinformował, że w specjalnym apelu wystosowanym z tej okazji przez Zespół KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości wyraził ubolewanie, że „dzisiaj wartości takie jak umiarkowanie, trzeźwość, powściągliwość brzmią jak słowa z innej epoki”. Zaznaczył, że w to miejsce dziś: „Promuje się zachłanność, chciwość i nieumiarkowanie”.

Metropolita poznański stwierdził z bólem, że „Polacy piją dzisiaj więcej niż w czasach PRL-u”. Wyjaśnił, że „w naszej ojczyźnie jest prawie milion osób uzależnionych od alkoholu, a kilka milionów pije w sposób ryzykowny i szkodliwy”. Przypomniał, że wszystkim nam, potrzeba jest powściągliwości, czyli stylu życia pełnego umiaru. „Być człowiekiem wolnym znaczy być człowiekiem trzeźwym” – podkreślił hierarcha. Dodał, że wolność można człowiekowi odebrać przez „różnego rodzaju manipulacje”. „Przy pomocy specjalistów z wielu dziedzin tworzy się reklamy, w których alkohol jest gwarantem dobrej zabawy, przyjaźni, znakiem dobrego gustu. Wywiera to silny wpływ na postawy wobec alkoholu, zwłaszcza wśród młodzieży. Dlatego też reklama alkoholu powinna być zakazana”.

Tragiczne połączenie, które nie robi na wielu wrażenia
Dodał, że niestety taka sytuacja „nie robi wrażenia na mediach, producentach, sprzedawcach alkoholu ani na politykach”. Wszystko to – zdaniem przewodniczącego Episkopatu – tworzy tragiczne połączenie „bezczynności i cynizmu, które niszczy nasz naród”. „Pamiętajmy, że naród, który rozpija własne dzieci, jest narodem pozbawionym przyszłości” – przypominał abp Gądecki.

O biblijnych podstawach trzeźwości mówił w swoim wykładzie ojciec Jacek Salij.
Hasło wykładu – „Biblijne podstawy trzeźwości”. Autor przypomniał najważniejsze teksty Pisma Świętego dotyczące wina oraz ich interpretację przez Ojców Kościoła a także św. Tomasza z Akwinu.

Zaznaczył, że „wino, co rozwesela serce człowieka” (Ps 104,15) jest darem Bożym, z którego winniśmy mądrze korzystać. Przestrzegł przed manichejskimi czy gnostyckimi tezami, jakoby było ono wytworem diabła. Jednocześnie przypomniał słowa św. Pawła: „Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy (…), ani pijacy (…) nie posiądą Królestwa Bożego” (1 Kor 6,10; por. Ga 5,21; Ef 5,5).

O. prof. Salij poświęcił też uwagę nazireatowi – zobowiązaniu do unikania wina, a także winogron we wszelkiej postaci. Przypomniał w tym kontekście wielką postać Jana Chrzciciela zaznaczając, że o ile nazireat wyrażał tęsknotę za światem w którym nie będzie zła, to tę tęsknotę Syn Boży realizuje. „Zatem nie ma wątpliwości, że kiedy pił wino, czynił to w idealnej zgodzie ze stwórczym Bożym zamysłem” – podkreślił autor.

Zdjęcie: przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości, ks. bp Tadeusz Bronakowski, fot: PAP/Paweł Supernak

Wreszcie o. prof. Salij zwrócił uwagę na eschatologiczną symbolikę wina, która pozwala szczególnie zrozumieć cud zamiany wody w wino w Kanie Galilejskiej. „Winem na uczcie życia wiecznego jest boska osoba Ducha Świętego, a zatem Ktoś Nieskończony! Było więc czymś ze wszech miar stosownym, ażeby wina na tym weselu było dużo, a nawet bardzo dużo, tak żeby nie dało się go wyczerpać. Nie powinniśmy przecież Duchowi Świętemu ograniczać dostępu do naszych serc!” – napisał o. prof. Jacek Salij.

Narodowy Program Trzeźwości – w przygotowaniu
Abp Gądecki z wielką aprobatą odniósł się do powstającego projektu. Zaznaczył, że istotne jest właściwe postawienie celów i sposobów ich realizacji w konsekwentnym dążeniu do uzdrowienia tej części polskiego społeczeństwa, która ulega zgubnemu nałogowi.

Biskupi za ograniczeniem / zakazem reklam alkoholu [RAPORT Z KONGRESU]
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze