Boże Narodzenie czy Wielkanoc – co jest ważniejsze?

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Zawsze ilekroć zbliża się czas Bożego Narodzenia lub Wielkanocy spotkać się możemy z dyskusjami na temat tego, które z tych świąt jest ważniejsze. Pytanie to tylko na pozór jest bezsensowne – spróbujmy sobie na nie odpowiedzieć.

Kiedy czasem tłumaczę moim niewierzącym znajomym o jakie rzeczy potrafią spierać się chrześcijanie ci tylko ze śmiechem pukają się w głowę. Myślę, że podobnie mogliby zareagować, gdybym przedstawił im tytułowy problem. Na pozór rozstrzyganie tego, które święto jest ważniejsze nie ma większego sensu. Oba wspominamy, przeżywamy, świętujemy – po co dalej drążyć temat? A jednak ułożenie sobie odpowiedniej hierarchii ważności wydarzeń z życia Jezusa powinno być jednym z ważnych zagadnień naszej wiary – bo jak można się rozwijać duchowo nie znając podstaw wiary? 

Podobieństwa

Dlaczego w ogóle porównujemy te dwie uroczystości? Przede wszystkim dlatego, że w przygotowaniu i obchodach są do siebie dość podobne. Kilka pierwszych z brzegu podobieństw:

Okresy przygotowania
Każda z uroczystości poprzedzona jest długim okresem przygotowania, czyli Boże Narodzenie Adwentem, Wielkanoc Wielkim Postem. Okresy te co prawda różnią się charakterem, podobnie jednak w Kościele dominuje wtedy kolor fioletowy, podejmujemy się pewnych wyrzeczeń i postanowień, pościmy.

Przynależące do okresu obrzędy
W czasie każdego z okresów przygotowania uczęszczamy na specjalne obrzędy. W Adwencie bierzemy udział w roratach, w Wielkim Poście w Gorzkich Żalach i Drodze Krzyżowej.

Oktawy
Każda z uroczystości ma swoją oktawę, czyli obchodzona jest nie tylko w sam dzień w który wypada, ale jeszcze przez siedem następnych dni. Kilkadziesiąt lat temu prawie każde większe święto miało swoją, obecnie jednak zostały dwie najważniejsze.

Historia

Warto zauważyć, że wszystkie uroczystości i wspomnienia jakie obchodzimy w czasach współczesnych nie istniały od zawsze, ale kształtowały się na przestrzeni wieków. Porównując Boże Narodzenie i Wielkanoc musimy wskazać, że ta druga uroczystość jest starsza, bo sięga aż samych początków chrześcijaństwa, Boże Narodzenie zaś narodziło się dopiero ok. IV w.

>>> Bp Milewski: Boże Narodzenie to święto życia

Co obchodzimy?

Świętując każdą z uroczystości przywołujemy inne wydarzenia z życia Chrystusa. Co wspominamy w Boże Narodzenie chyba nie wymaga tłumaczenia – skupmy się zatem na Wielkanocy. Do samej uroczystości prowadzą trzy Święte Dni tworzące tzw. Triduum Paschalne (łac. Triduum Sacrum), w czasie których przeżywamy tajemnicę ustanowienia Eucharystii, po której następuje Męka i Zmartwychwstanie Chrystusa. W tych czterech dniach zawiera się największa tajemnica naszej wiary. Bestialskie umęczenie Zbawiciela, a później jego powstanie z grobu. Nie symboliczne lub duchowe, ale rzeczywiste wstanie z martwych. Pozostaje teraz ostatnie i kluczowe pytanie:

Czy to czyni to święto najważniejszym?

Jezus przyszedł na świat w określonym celu, którym było zbawienie ludzkości. Stało się to właśnie przez umęczenie, zstąpienie do piekła i zmartwychwstanie. Każde ludzkie działanie Jezusa było przygotowaniem i prowadziło właśnie do tego momentu. Jak mówi św. Paweł w liście do Koryntian: „jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara i aż dotąd pozostajecie w swoich grzechach”. Dlatego właśnie tak jak można sobie wyobrazić chrześcijaństwo bez świętowania Bożego Narodzenia (tak jak w pierwszych trzech wiekach), tak nie można go sobie wyobrazić bez Wielkiej Nocy.

Zobacz także
Wasze komentarze