Bp Balcerek: radośnie obdarowujmy się dobrem

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Chrześcijańska twarz ubogiego to twarz Chrystusa – podkreślił bp Grzegorz Balcerek w I Światowy Dzień Ubogich. Biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej zwrócił uwagę na różne oblicza biedy, często ukrytej i niezauważanej.

W homilii kaznodzieja zaznaczył, że ustanowiony z woli papieża Franciszka Dzień Ubogich to wydarzenie, które ma nas uczulić na ubogich, często pozostających dyskretnie w ukryciu i nam nieznanych. „Mówiąc o ubogich, nie mamy na myśli jedynie bezdomnych i korzystających z kuchni Caritasu, ale również może sąsiadów, po których nie widać biedy. Są wielkie obszary biedy ukrytej, ludzi bezradnych, zadłużonych czy samotnych” – zauważył bp Balcerek. Podkreślił, że największą biedą człowieka jest jego samotność, poczucie niezrozumienia i osamotnienia, dlatego tak ważny jest wymiar przyjacielskiego spotkania.

Kaznodzieja przekonywał, że pomoc ubogim nie powinna sprowadzać się jedynie do sfery pomocy materialnej, ale dawać impuls, by odzyskali oni swoją godność i wiarę w drugiego człowieka. „Dzień Ubogich nie powinien zakończyć się jednorazową akcją, ale winien być przeniesiony w codzienność, bo bycie z ubogimi jest szansą dla każdego z nas” – tłumaczył ks. biskup.

Nawiązując do dzisiejszej Ewangelii o talentach, bp Balcerek przekonywał, że dobre wykorzystanie otrzymanych od Boga talentów polega na pomnożeniu dobra i piękna tego świata, który jest darem Boga dla nas. Zaznaczył, że każdy człowiek otrzymał od Boga jakiś dar, „nawet jeżeli jedyną możliwością naszego włączenia się w Boże dzieło jest okazanie zrozumienia i czas poświęcony samotnemu człowiekowi, czy modlitwa w jego intencji, to w oczach Bożych jest to bardzo wiele”.

Bp Balcerek przypomniał, że zauważalną dziś szczególnie „powszechną obojętność” papież Franciszek włączył na listę współczesnych niegodziwości. „Natomiast błogosławionymi, czyli szczęśliwymi nazywa tych, którzy swych sił i rąk użyczają samemu Bogu” – zaznaczył kaznodzieja.

Zachęcił, by Światowy Dzień Ubogich inspirował do wzajemnego i radosnego obdarowywania się dobrem, którego sami doświadczamy od miłosiernego Boga każdego dnia i pobudził do refleksji nad istotą naszej chrześcijańskiej postawy.

Światowy Dzień Ubogich ustanowił papież Franciszek na zakończenie Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia.
Jest on obchodzony w niedzielę poprzedzającą uroczystość Chrystusa Króla. Hasłem wydarzenia są słowa: „Nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą”.

Bp Balcerek: radośnie obdarowujmy się dobrem
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze