Bp Dec: Jezus nie ma dzisiaj zbyt wielu przyjaciół

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

„Jezus ze swoją moralna nauką nie ma dzisiaj zbyt wielu przyjaciół w parlamentach światowych” – podkreślił biskup Ignacy Dec. Biskup Świdnicki przewodnicząc 8 kwietnia Eucharystii na stadionie miejskim w Wałbrzychu, pod Krzyżem milenijnym na Chełmcu, w 12. rocznicę pogrzebu św. Jana Pawła II.

W pierwszej części homilii bp Dec rozważał przesłanie proroctwa Ezechiela analizując wizję czasów mesjańskich. „Prorok zapowiadał nie tylko instytucjonalne połączenie rozbitych części narodu, ale także zasadniczą zmianę jakościową tej zjednoczonej, nowej wspólnoty, na której czele będzie jedyny Pasterz – Mesjasz” – podkreślił biskup świdnicki.

W kolejnej części homilii hierarcha wskazywał na ludzi XXI wieku, mówiąc, w jaki sposób reagują na dzieło Jezusa, jako dzieło prawdy Ewangelii oraz dzieło miłości objawione w śmierci na krzyżu.

„Po dwudziestu wiekach historii chrześcijaństwa, zauważamy, że sytuacja w świecie mimo dzisiejszych komputerów i Internetu podobna jest do opisanej w Ewangelii postawy Najwyższej Rady, Sanhedrynu, a także postawy Kajfasza, Heroda i Piłata wobec Pana Jezusa. Podobne postawy możemy odnaleźć dzisiaj na wielu areopagach świata, także w Unii Europejskiej” – mówił bp Dec, kontynuując: „Jezus ze swoją nauką moralną nie ma dzisiaj zbyt wielu przyjaciół w parlamentach światowych. Widzimy, że jest dzisiaj nielubiany w świecie kultury, nauki, prawodawstwa” – ubolewał hierarcha.

„Wiemy, że z gleby chrześcijaństwa wyrosły najpiękniejsze pomniki kultury europejskiej. Europie trzeba przywrócić zdrowy fundament, którym jest Dekalog i wartości chrześcijańskie. Nie wystarczą wartości gospodarcze, ekonomiczne. Potrzebne są wartości etyczne i religijne. Brak granic, swoboda przepływu towarów i ludzi, wspólna waluta nie wystarczą do zbudowania trwałej wspólnoty” – mówił kaznodzieja.

Wskazując na inne podobieństwa obecnego czasu do czasu ziemskiego życia Chrystusa biskup świdnicki podkreślał, że wśród tłumu, który przybył do Jerozolimy na święto Paschy, który krzyczał „Hosanna Synowi Dawidowemu”, nie było nikogo, kto by potem na dziedzińcu Piłata stanął w Jego obronie.

„Ileż dzisiaj mamy obojętności wobec spraw religijnych, nie tylko w sektorze życia publicznego, ale także w naszych rodzinach, parafiach” – mówił ordynariusz.

Następnie biskup świdnicki odnosząc się do 100-lecia objawień w Fatimie przypomniał, kim była Matka Boża Fatimska w życiu św. Jana Pawła II, w której widział nie tylko najbliższą osobę swego życia, ale także prowadził do Niej cały Kościół, jako do swojej Matki.

Spotkanie modlitewne rozpoczęło się nabożeństwem Drogi Krzyżowej przygotowanej przez młodzież. Po czym, nastąpiła uroczysta Msza święta, którą koncelebrowało wielu kapłanów, m.in. biskup pomocniczy Adam Bałabuch. W Eucharystii uczestniczyli mieszkańcy Wałbrzycha oraz wierni diecezji świdnickiej. Wśród przybyłych na stadion nie zabrakło przedstawicieli władz samorządowych oraz parlamentarzystów.

Modlitwie towarzyszyła intencja dziękczynna za dar pontyfikatu św. Jana Pawła II oraz błagalna za ofiary i poszkodowanych w katastrofie budowlanej w Świebodzicach.

Tegoroczne spotkanie było transmitowane przez TV TRWAM i Radio „Maryja”.

Bp Dec: Jezus nie ma dzisiaj zbyt wielu przyjaciół
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze