Fot. dzieje.pl

Bp Guzdek o nadużyciach: musimy reagować w sposób jasny i zdecydowany

1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

W Centrum Animacji Misyjnej Księży Pallotynów w Kontancinie-Jeziornie odbyło się szkolenie z zakresu prewencji nadużyć seksualnych wobec małoletnich. Wzięło w nim udział kilkudziesięciu kapelanów policji z całego kraju.

Spotkanie rozpoczął biskup polowy Józef Guzdek, delegat KEP ds. duszpasterstwa policji, który podkreślił zasadę „zero tolerancji wobec takich nadużyć w Kościele”. – Nie może trwać zmowa milczenia. Zło trzeba nazwać po imieniu. Należy otoczyć troską i pomocą ofiary nadużyć, a wobec ich sprawców trzeba wyciągnąć najpoważniejsze konsekwencje. Musimy reagować w sposób jasny i zdecydowany – powiedział.

Następnie odbył się wykład Justyny Podlewskiej z Fundacji „Dajemy dzieciom siłę” na temat prawnej ochrony dziecka wykorzystywanego seksualnie. Podlewska podkreśliła wagę nowego prawa, które zobowiązuje do zgłaszania przypadków pedofilii organom ścigania. 

Drugi wykład wygłosił ks. Jan Dohnalik, delegat biskupa polowego ds. ochrony dzieci i młodzieży na temat procedur prawa kanonicznego oraz pomocy pokrzywdzonym. – Prawo kościelne ma na uwadze przede wszystkim dobro dzieci i młodzieży. Kościół chroni młodych ludzi, aż do 18 roku życia, a przestępstwa przedawniają się dużo później niż w prawie państwowym. Mamy dobre prawo, jednak musimy stosować je bez żadnych wyjątków. Kluczowe jest zgłaszanie znanych przypadków do delegata kościelnego, a także do policji lub prokuratury – podkreślił.

Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze