jan piotrowski

fot. Archiwum własne

Bp Piotrowski: o rodzicielstwie zastępczym

1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.
„Rodzicielstwo zastępcze poprawia los dzieci i stwarza im atmosferę życia rodzinnego” – pisze biskup kielecki Jan Piotrowski w słowie skierowanym do mieszkańców diecezji, w którym zwraca się z prośbą do wszystkich ludzi dobrej woli, aby okazali wrażliwość na los dzieci, a także przypomina znaczenie rodziny.

„Małżeństwo i rodzina stanowi jedno z najcenniejszych dóbr ludzkości, i dlatego Kościół uznaje służbę rodzinie za jedno z najbardziej istotnych swoich zadań apostolskich” – pisze biskup.

Podaje przykład inicjatyw Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach podejmującego działania, aby dzieci do 10. roku życia nie trafiały do placówek opiekuńczo-wychowawczych, ale do rodzin zastępczych.

„Chodzi o to, by poprzez rodzicielstwo zastępcze poprawiać los dzieci i stworzyć im atmosferę domu rodzinnego. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie dysponuje środkami do wspierania finansowego zawodowych rodzin zastępczych oraz posiada zaplecze specjalistów gotowych na wspieranie rodzin podejmujących się rodzicielstwa zastępczego” – wyjaśnia bp Piotrowski zachęcając wszystkich do pochylenia się nad losem dzieci, w myśl nauki Jezusa.

„Zwracam się do wszystkich, którzy potrafią zrozumieć tęsknotę zranionych przez los dzieci, o otwarcie dla nich swojego serca i domu, tak by mogły na nowo odnaleźć namiastkę ciepła domu rodzinnego. Taka nasza postawa będzie realizacją przykazania miłości oraz wypełnieniem nauczania Chrystusa: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” oraz „kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię Moje, Mnie przyjmuje, a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz tego, który Mnie posłał” – pisze biskup kielecki.

Zarazem udziela pasterskiego błogosławieństwa „wszystkim podejmującym czysto heroiczny wysiłek na rzecz służby człowiekowi, rodzinie, a zwłaszcza najbardziej bezbronnym, wśród których są dzieci”.

fot. Gazeta Wyborcza

Zobacz także
Wasze komentarze