Komentarz do Ewangelii, 21 lutego 2018

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Z Ewangelii na dziś: „Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: «To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia»” (Łk 11, 29-30). 

 

Wielki Post to też czas otwarcia oczu na Boga i Jego kreatywność. Bóg przychodzi do nas w sakramentach, Słowie, ale też daje nam znaki przez wydarzenia i ludzi. Tych ostatnich często umęczonych, zmarginalizowanych, wykluczonych. Czas nam otworzyć oczy. 

 

Zobacz także
Wasze komentarze