Bp Piotrowski: Wielki Post to czas do medytacji Bożego Słowa

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

„Wielki Post to sposobny czas do medytacji Bożego Słowa. Oby to Boże Słowo dzięki mnie stało się również darem dla innych” – mówił w Środę Popielcową w kieleckiej bazylice bp Jan Piotrowski.

W homilii zachęcał do współpracy z Bożą łaską, która towarzyszy nawróceniu, mówił o Bożym Miłosierdziu, praktykach wielkopostnych i programie na ten szczególny czas, zapisanym w Ewangelii.

„Środa Popielcowa jest to pierwszy dzień Wielkiego Postu, kolejnego w naszym życiu, a tym samym jest wielką bramą do źródła łaski i miłosierdzia. Powinna nam towarzyszyć świadomość, że Bożych bogactw może zaczerpnąć człowiek gotowy do osobistego nawrócenia, przemiany i współpracy z Bożą łaską” – mówił biskup kielecki.

Zauważył, że przez sakrament chrztu jesteśmy trwale złączeni z Bogiem i że ta świadomość powinna nam towarzyszyć w Wielkim Poście. „Jesteśmy ochrzczeni; w naszej ludzkiej naturze, słabej, doświadczonej grzechami – jesteśmy poświęceni Bogu” – mówił bp Piotrowski, przypominając, że „Bóg chce być z nami i w nas”.

Wspomniał stwierdzenie św. Pawła, który do Koryntian pisał, że „świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście”, co powinno skłaniać nas w czasie Wielkiego Postu do „odbudowy tej ludzkiej świątyni, odbudowy wiary i nadziei”.

Biskup kielecki przypomniał, że dzisiejsze Słowo Boże głosem proroka Joela zachęca nas do nawrócenia, które trudno osiągnąć tylko ludzkim wysiłkiem, gdyż jest ono „wolnym i osobistym zwróceniem się ku Bożemu Miłosierdziu”. Zarazem „nawrócenie buduje nowego człowieka i ludzką społeczność”. „Serce, które Bóg oczyszcza łaską miłosierdzia, jest sercem na wskroś czystym” – zauważył bp Piotrowski.

Zaznaczył także, że „głosem Pawła Apostoła Bóg zaprasza nas do zanurzenia się w odkupieńczej miłości Chrystusa”, a właśnie teraz – w okresie Wielkiego Postu, „dla pojednania i nawrócenia jest stosowny czas, w którym Bóg przychodzi nam z pomocą”.

Biskup kielecki stwierdził, że „program wielkopostnego nawrócenia zapisany jest w dzisiejszej Ewangelii”. Są to: post, modlitwa, jałmużna. Jezus doskonale znał ludzką naturę, dlatego w praktykach wielkopostnych przestrzegał przez grami, pozorami, udawaniem. „To, na ile skorzystamy z Bożej oferty, zależy wyłącznie od nas samych” – podkreślił.

„Niech Duch Święty prowadzi nas do podjęcia prawdziwej pielgrzymki nawrócenia, aby odkryć dar Bożego Słowa i jego moc” – mówił bp Piotrowski, prosząc Maryję o opiekę na tej drodze.

Fot. Tim/flickr.com

Bp Piotrowski: Wielki Post to czas do medytacji Bożego Słowa
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze