Bp Solarczyk: bez pokory nie ma życia wiary

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Bez pokory nie ma życia wiary i autentycznego świadectwa – podkreślił bp Marek Solarczyk. W katedrze św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika na Pradze trwa diecezjalne spotkanie członków wspólnot ‘Odnowy w Duchu Świętym’ wieńczące doroczne ‘Rekolekcje Odnowy Wiary’, które odbywały się w ostatnich dniach w dziesięciu różnych parafiach.

W czasie konferencji bp Solarczyk mówił na temat darów Ducha Świętego. Podkreślił, że jednym z warunków otwarcia się na Boga jest przyjęcie prawdy o swojej ludzkiej kondycji. – Mimo różnych doświadczeń duchowych nie możemy zapominać, że tym który działa, który przemienia i uzdrawia człowieka jest sam Bóg. By jednak przyjąć Jego życie i Jego moc niezbędna jest pokora, ufność, wrażliwość i otwarcie się na charyzmaty Ducha Świętego – mówił bp pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej. Zwrócił uwagę, że pomocą na tej drodze jest dar męstwa. – On uzdalnia nas do wytrwania z postawie ubóstwa ducha dzięki której pozwalamy Bogu działać – powiedział bp Solarczyk.

Mówiąc o darze mądrości – wspomniał, że w Biblii ‘mądrość’ utożsamiana jest z Bogiem, a więc przyjąć ją to inaczej przyjąć samego Boga. – Z kolei dar rozumu wyraża się w wierności w życiu Boga a więc przyjęciu Jego woli, niejako przylgnięciu do niej. Natomiast wiedza jest niczym innym jak zaufaniem dla Bożego planu. W związku z tym człowiek żyjący darem wiedzy to osoba odpowiedzialna. To ten który dojrzale wybrał Jezusa Chrystusa i ufając Mu godzi się na Jego plan – tłumaczył.

Bp Solarczyk podkreślił, że na drodze wiary niezbędne jest zarówno życie sakramentalne jaki i drugi człowiek, zwłaszcza kapłan, który jest szafarzem Bożej łaski. – By podjąć dar pobożności a więc by móc przyjąć dobra duchowe, niejako wchłonąć je w siebie, nauczyć się nimi żyć, naśladować Jezus oraz wziąć odpowiedzialność i ofiarować to drugiemu potrzeba wspólnoty. Potrzeba innych, nie dlatego że są w ludzkim rozumieniu mądrzejsi, czy coś dłużej przeżywają, ale dlatego że przeżywają to razem ze mną. Pan Bóg chce przeprowadzić nas przez różne doświadczenia we wspólnocie – przekonywał biskup. Na zakończenie zachęcił członków wspólnot by przyjmując moc Ducha Świętego stawali się Jego świadkami tam gdzie żyją. By poprzez wierność Bogu i Jego łasce przyprowadzali do Niego innych.

Bp Solarczyk: bez pokory nie ma życia wiary
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze