Brat Alois: spotkanie w Bazylei ma dodać młodzieży nadziei

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Na 40 Europejskie Spotkanie Młodych, które na przełomie roku odbędzie się w szwajcarskiej Bazylei z inicjatywy ekumenicznej Wspólnoty z Taizé, przyjedzie ok. 15 tys. młodych ludzi z ponad 45 krajów naszego kontynentu, wśród nich 5 tys. Polaków.

„Ci młodzi powinni doświadczyć, że w Europie istnieją regiony, w których wspólnota ponad granicami stała się już czymś oczywistym i to będzie kontynuowane” – powiedział przeor Wspólnoty z Taizé, brat Alois. – Chcemy zachęcać do tego, aby dostrzegać także pozytywne zjawiska w naszym społeczeństwie i je rozwijać – dodał.

Brat Alois nawiązał do związków między aktualnym „zmęczeniem Europy” i “wyparowaniem wiary” w niektórych częściach Europy. Podkreślił, że na Kościołach spoczywa odpowiedzialność za to, aby młodzi ludzie „na nowo, głębiej i bardziej osobiście” mogli żyć wiarą. „Ten, kto to odkryje, będzie się też bardziej angażował na rzecz Europy” – zaznaczył. Wielkim wyzwaniem jest migracja w Europie – stwierdził brat Alois. W tej sytuacji ważny jest nowy stosunek do Afryki a chodzi o „prawdziwe partnerstwo”. Powiedział też, że w zaangażowaniu na rzecz młodzieży i w ekumenicznym „poszukiwaniu dobrych stosunków między Kościołami” wspólnota ma „wielkie wsparcie” w papieżu Franciszku. 

Chrześcijańska wspólnota z Taizé we francuskiej Burgundii od chwili założenia w latach 40-tych XX w. stała się duchowym centrum dla młodzieży i rodzin z całej Europy. Obecnie liczy około stu braci różnych wyznań chrześcijańskich. Od 1978, obok spotkań organizowanych w ich domu w Burgundii, bracia z Taizé organizują doroczne wielkie spotkania w miastach europejskich. Polska była czterokrotnie gospodarzem tych spotkań: w 1989 i 1995 roku we Wrocławiu, w 1999 w Warszawie i w 2009 w Poznaniu. 

W tym roku na miejsce spotkania wybrano szwajcarską Bazyleę położoną w tzw. „trójkącie” W organizacji tego wydarzenia zaangażowane są wspólnoty chrześcijańskie na terenie Szwajcarii, Francji i Niemiec. Dla braci z Taizé bardzo ważnym jest fakt, że zakończą 2017 rok w mieście, tak bardzo „przesiąkniętym reformacją”. – Każdy, kto żyje w regionie Bazylei, jest przywykły do przekraczania granic, przypominają bracia.

Dzień rozpoczyna się dla uczestników poranną modlitwą we wspólnocie gospodarzy spotkania. W południe i wieczorem młodzi spotykają się na wspólną modlitwę. Po południu natomiast prowadzone są dyskusje na temat religii i wiary, uczestnicy spotkania dzielą się też informacjami o swoim zaangażowaniu w miejscach, z których pochodzą, we wspólnotach kościelnych, szkołach, uczelniach i w miejscach pracy. W Bazylei są także w planie warsztaty na temat dialogu międzyreligijnego i form współpracy ponad granicami. Na wspólne posiłki oraz modlitwy wieczorne organizatorzy wynajęli dwie hale sportowe w St. Jakob Park w Bazylei. 

Miasto położone w zakolu Renu stało się centrum reformacji dzięki Johannesowi Oekolampadowi (1482-1531), przypomina Wspólnota z Taizé. Podkreśla też inne wydarzenie związane z Bazyleą, a mianowicie sobór, który obradował tam w latach 1431-1449.

Zobacz także
Wasze komentarze