Co kryją Tajne Archiwa Watykańskie? 

1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Tradycja Archivum Secretum Apostolicum Vaticanum sięga  IV wiekuNiektórzy twierdzą, że Kościół ukrywa tam krzyż, na którym umarł Chrystus lub nawet głowę Galileusza, ale czy jest to prawda?

Wszelkie teorie spiskowe dotyczące różnorakich dokumentów, które rzekomo znajdują się w Tajnych Archiwach Watykańskich, pochodzą prawdopodobnie od niezbyt precyzyjnego tłumaczenia słowa „secretum”, które oprócz „tajne” oznacza również „osobiste”. Są to więc Osobiste Archiwa Apostolskie Watykanu lub też archiwa będące własnością Papieża.  

Obecnie Tajne Archiwa Watykańskie składają się z 630 zespołów, a ich najstarszym zasobem jest księga „Liber Diurnus Romanorum Pontificum”, w której prowadzono zapisy kancelarii papieskiej już od VIII w. To zbiór przede wszystkim osobistych dokumentów, prywatnych listów i innych kronik, co w żaden sposób nie powoduje, że nie są warte uwagi, a raczej tworzą pole pracy dla naukowców. Przy archiwach funkcjonuje szkoła paleografii, dyplomatyki i archiwistyki, dzięki której badacze mają między innymi do takich zabytków jak bulla skierowana do Marcina Lutra, listy Michała Anioła, protokoły z procesu przeciwko templariuszom, dokumenty konkordatu wormackiego czy Soboru Trydenckiego. 

Archiwa można jednak z pewnego powodu nazwać tajnymi, ponieważ nie ma do nich dostępu każdy, a jedynie czynny naukowiec. Poza tym zbiory są dostępne jedynie w czytelni. Nie można przy ich analizie wykonywać żadnych fotografii.

Tajne Archiwa Watykańskie stanowią zatem świadectwo biegu historii nie tylko samego Kościoła, ale także całego świata. Pomimo że nie znajdziemy w nich jakichś niezwykle szokujących eksponatów. 

Co kryją Tajne Archiwa Watykańskie? 
0.6 (10%) 2 ocen.

Zobacz także
Wasze komentarze