ksiądz, egzorcysta

fot. Unsplash

Czy egzorcysta może rozmawiać ze złym duchem? Co tak naprawdę robi egzorcysta?

4 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

W trakcie egzorcyzmów demon może posłużyć się opętaną osobą do mówienia przedziwnych rzeczy. Bezrefleksyjna wiara w to, jakie słowa padają podczas egzorcyzmów może być niebezpieczna.

To, że szatan powiedział coś podczas egzorcyzmu, nie oznacza, że to prawda. Szatan jest ojcem kłamstwa i posługuje się nim zręczniej niż mogłoby się nam wydawać. Dlatego konieczna jest ostrożność. Łatwo pozwolić zasiać kłamstwo, niepewność czy strach, a trudniej później wyrzucić ze swojej duszy niepotrzebny lęk. I choć warto wiedzieć o zagrożeniach duchowych i o tym, jak wygląda praca egzorcysty, to jednak należy pamiętać, że zamiast ekscytować się relacjami z egzorcyzmów, lepiej abyśmy koncentrowali się na tym, jak umacniać naszą wiarę. Dopatrywanie się we wszystkim zagrożeń prowadzi donikąd.

>>> Pokusa to reklama grzechu [ROZMOWA]

Aby odczarować nieco temat egzorcyzmów, odpowiadamy na często pojawiające się pytania i przytaczamy dokument Konferencji Episkopatu Polski, który reguluje kwestie związane z pracą egzorcystów.

Jakie wymogi musi spełniać egzorcysta?

Dla kapłana posługa egzorcysty jest szczególną odpowiedzialnością i często niełatwym zadaniem. Kodeks Prawa Kanonicznego mówi, że „kapłan posługujący egzorcyzmem powinien cechować się pobożnością, wiedzą, roztropnością i nieskazitelnością życia” (KPK 1172 § 2). Powinien również posiadać odpowiednią wiedzę z zakresu teologii, medycyny, psychiatrii i psychologii. Zaleca się również częstą modlitwę oraz praktykowanie postu. W Polsce zaleca się trzy etapy przygotowania do pełnienia posługi egzorcysty: udział w zjazdach egzorcystów, czas próbny pod opieką doświadczonego egzorcysty i właściwe realizowanie misji powierzonej przez biskupa.

>>> Bp Czaja: powstanie specjalna Nota dotycząca pracy kościelnych egzorcystów

Czy egzorcyzmy to magia?

Egzorcysta dostaje zgodę na pełnienie swojej posługi wyłącznie na terenie jednej diecezji, a egzorcyzmów nigdy nie można sprawować publicznie. Odpowiednim miejscem jest kaplica, gdzie znajduje się krzyż i obraz Matki Bożej. Konferencja Episkopatu Polski w 2015 r. wydała „Wskazania dla kapłanów pełniących posługę egzorcysty”.

„Bardzo ważne dla posługi egzorcysty jest wskazanie, że egzorcyzm należy sprawować w taki sposób, aby wyrażał wiarę Kościoła i nie nastręczał nikomu skojarzenia z czynnością magiczną ani zabobonną. Dlatego nie wolno dopuszczać do tego, by obrzęd egzorcyzmu stał się dla obecnych widowiskiem” – czytamy w dokumencie.

ksiądz

fot. Pixabay

Czy przedmioty i miejsca mogą być opętane?

W instrukcji znajdziemy również fragment dotyczący przeprowadzania egzorcyzmów nad przedmiotami i miejscami.

„W sprawie egzorcyzmu nad przedmiotami i miejscami nowa księga liturgiczna zauważa, że „złe duchy mogą także wywierać wpływ na przedmioty i miejsca, a nadto powodować różne formy sprzeciwu wobec Kościoła i jego prześladowanie” (por. EiMB, Dodatek I, nr 1). Księga zawiera odpowiedni obrzęd na takie szczególne okoliczności życia Kościoła, w których istnieje potrzeba zastosowania błagania i egzorcyzmu”.

Czy każdy może odprawić egzorcyzm?

Dokument wyraźnie odróżnia od egzorcyzmów modlitwę wstawienniczą i błagalną, kiedy chcemy samemu sobie lub komuś pomóc uwolnić się od wpływu złego ducha.

„Modlitwa o ochronę przed wpływem złego ducha jest modlitwą błagalną i wstawienniczą. Może ona być odmawiana przez każdego członka ludu Bożego. Kościół zezwala na jej odmawianie nad osobami, które nie są opętane przez złego ducha, lecz przez niego nękane i doświadczają trudności w trwaniu przy Bogu. Modlitwa błagalna nie zawiera formuły imperatywnej, której użycie może być niebezpieczne bez szczególnego wsparcia Kościoła. (…) Zgodnie z obietnicą Pana Jezusa (por. Mk 16,17), każdy chrześcijanin może prywatnie modlić się o ochronę przed wpływem złego ducha siebie lub innych. Dar ten oparty jest na wierze każdego chrześcijanina i ufności w moc Bożego miłosierdzia. Każdy jest również wezwany, by we wspólnocie Kościoła troszczyć się o ochronę przed wpływem złego ducha dla wszystkich, którzy tę wspólnotę stanowią. Lecz nikt sam z siebie nie staje się egzorcystą”.

Czy egzorcysta rozmawia z szatanem?

Dokument KEP jasno określa także, że egzorcysta nie powinien prowadzić dialogu ze złym duchem.

Rytuał egzorcyzmu nie przewiduje żadnego dialogu ze złym duchem, pytania złego ducha o cokolwiek”.

Egzorcyzmy a osoby niewierzące

Z posługi egzorcysty może skorzystać również osoba niewierząca, nie będąca członkiem Kościoła katolickiego.

Rytuał przewiduje możliwość odprawienia egzorcyzmu wobec niekatolików. Jeśli jakiś niekatolik potrzebuje pomocy, sprawę należy przedłożyć biskupowi, który kierując się roztropnością, powinien zasięgnąć opinii ekspertów, zanim podejmie decyzję o odprawieniu egzorcyzmu (por. EiMB 18). Dla niekatolików egzorcyzm stanowi okazję do przybliżenia się do Boga i Kościoła. Wystarczy, aby osoba będąca niekatolikiem pogłębiła i wzmocniła swoją wiarę w jednego prawdziwego Boga, stworzyciela wszystkich rzeczy i sędziego żywych i umarłych”.

>>> Przeczytaj: „Wskazania dla kapłanów pełniących posługę egzorcysty”

Zobacz także
Wasze komentarze