Czy Oktawa Wielkanocy znosi post w piątek?

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Czas od Niedzieli Zmartwychwstania do Niedzieli Miłosierdzia, to Oktawa Wielkanocy. Każdy z ośmiu dni ma rangę uroczystości, a to oznacza, że w piątek po Wielkanocy nie ma obowiązuje nas wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. 

W kwestii postu piątkowego funkcjonuje ogólna zasada, że uroczystość znosi post i wstrzemięźliwość (zob. kan. 1251: „Wstrzemięźliwość od spożywania mięsa lub innych pokarmów, zgodnie z zarządzeniem Konferencji Episkopatu, należy zachowywać we wszystkie piątki całego roku, chyba że w danym dniu przypada jakaś uroczystość. Natomiast wstrzemięźliwość i post obowiązują w środę popielcową oraz w piątek Męki i Śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa.” – Kodeks Prawa Kanonicznego).

fot. ChrisGoldNY, flickr.com

Zobacz także
Wasze komentarze