EPA/Atef Safadi

Dlaczego żydzi nie golą się brzytwą? 

4 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

O tym dlaczego żydzi nie golą się brzytwą i nie mogą nosić ubrań, które jednocześnie zawierają nici wełniane oraz lniane pisze podrabin Gminy Żydowskiej w Poznaniu, Szymon Zadumiński. 

Golenie się 

„Nie będziecie obcinać (włosów) po bokach waszej głowy i nie będziesz niszczył (goląc) boków twojej brody” (Wajikra 19:27). 

Tora zabrania golenia się ostrzem brzytwy. Za każdym razem, gdy mężczyzna goli się ostrzem brzytwy, łamie pięć zakazów ustanowionych w Torze. Z uwagi na konieczność częstego golenia się mężczyzn oraz surowość tego zakazu, należy zachować niezwykłą ostrożność, by go nie złamać. Dozwolone jest golenie się przy użyciu wielu golarek elektrycznych. Ponadto zabrania się mężczyznom golić ich peot (włosy rosnące po bokach twarzy, powyżej brody). Istnieje wiele różnych opinii w obrębie halachy dotyczących dokładnego miejsca peot. Dlatego każdy mężczyzna powinien osobiście zasięgnąć rady osoby biegłej w odnośnych halachach, by miał pewność, iż nie zgoli żadnej części peot. Zabrania się usuwania peot przy użyciu jakiegokolwiek narzędzia. Kiedy mężczyzna obcina włosy, powinien upewnić się, że fryzjer nie obetnie mu również peot. 

Szaatnez – zakaz mieszania wełny z lnem 

„Nie ubierzesz szaatnez” (Dewarim 22:11). 

Zabronione jest noszenie ubrań, które jednocześnie zawierają nici wełniane oraz lniane. Nawet jedna nić wełniana w ubraniu z lnu oraz jedna lniana nić w ubraniu wykonanym z wełny sprawia, że uważane jest ono za szaatnez. Nie należy nosić tego typu strojów ani używać ich jako przykrycia. Zakaz ten stosuje się do wszystkich rodzajów ubrań. Zabronione jest ponadto siadanie na tapicerowanym siedzeniu, jeśli tapicerka zawiera zarówno nici wełniane, jak lniane. Wełny używa się niezmiernie często w przemyśle odzieżowym do produkcji wielu rodzajów odzieży. Z kolei len wykorzystywany jest do produkcji nici, podszewek do płaszczy, pasków z materiału itp. Ponieważ obu rodzajów włókien używa się nader często, należy dokładnie sprawdzić każde ubranie, które może zawierać zarówno nici lniane, jak i wełniane. 

W wielu społecznościach żydowskich ustanowione zostały specjalne laboratoria do kontroli szaatnez. W laboratoriach tych sprawdza się ubrania i materiały, by ustalić, czy nie zawierają one obydwu rodzajów włókien. Przemysł odzieżowy jest tak rozwinięty, że wytwarza wiele podobnych rodzajów materiałów. Często nawet eksperci mają problemy z ustaleniem, czy wełniane bądź lniane nici zostały wplecione w materiał. Dlatego tak ważne jest, by każde ubranie, które może zawierać szaatnez, zostało sprawdzone w laboratorium. 

Fot. EPA/JIM HOLLANDER

Studiowanie Tory 

Studiowanie Tory jest fundamentem, na którym opiera się przestrzeganie nauk Tory oraz micwot. Dzięki studiowaniu Tory nabywamy świadomość Tego, który ją stworzył, jak również zrozumienie wskazówek dotyczących właściwego przestrzegania micwot. Nagroda za studiowanie Tory jest ogromna, jak zostało napisane w Misznie: „Studiowanie Tory równe jest im wszystkim” (czyli wszystkim innym micwot). Każdy mężczyzna z osobna, który jest Żydem, oraz wszyscy razem są zobowiązani do studiowania Tory. 

Jak pisze Rambam: 

„Każdy Żyd jest zobowiązany do studiowania Tory, bez względu na to, czy jest ubogi, czy bogaty, zdrowy czy chory, młody czy stary, czy słaby. Nawet jeśli jest on człowiekiem ubogim, który żyje z jałmużny i musi żebrać na swoje utrzymanie, nawet jeśli zajmuje się zarabianiem na potrzeby swojej żony i dzieci, musi, mimo to, zarezerwować sobie czas na studiowanie Tory w dzień oraz w nocy, jak zostało powiedziane: „Powinniście rozmyślać nad tym dniem i nocą” (Hilchot Talmud Tora 1:8). Studiowanie Tory obejmuje wiele dziedzin: Tora Pisana (składa się z Tory, Proroków i Pism, jak również komentarzy do nich), Tora Ustna (Miszna, Talmud Babiloński i Jerozolimski wraz z komentarzami oraz midrasze) halacha (Szulchan Aruch), księgi poświęcone musarowi (etyce żydowskiej), filozofii żydowskiej oraz innym dziedzinom myśli żydowskiej. 

Niezwykle ważne jest, by uzyskać biegłą znajomość halach, które mają bezpośredni wpływ na nasze codzienne życie, na przykład halach dotyczących modlitw, błogosławieństw, przestrzegania Szabatu oraz świąt, koszerności itp. Posiadanie znajomości i biegłości w prawie żydowskim stanowi podstawę prowadzenia w pełni żydowskiego życia. Z tego względu studiowaniu halachy powinno się nadać najwyższy priorytet. 

Mężczyzna jest zobowiązany do studiowania Tory tak długo, póki żyje. Cały nasz wolny czas powinniśmy poświęcić na studiowanie Tory. Nakaz ten wywodzi się z wersetu, w którym Bóg mówi do Jehoszui: „Powinieneś rozmyślać nad tym dniem i nocą” (Jehoszua 1:8). Oprócz tego, że każdą wolną chwilę należy wykorzystywać na studiowanie Tory, powinno się również zarezerwować czas, tak w ciągu dnia, jak i w nocy, na studiowanie Tory. Należy dołożyć wszelkich starań, by nie pominąć tych ustalonych godzin nawet wówczas, gdy musimy załatwić inne, pilne sprawy. Według naszych mędrców jedno z pytań, które zadane zostaną każdej osobie na Sądzie Niebieskim, będzie następujące: „Czy zarezerwowałeś sobie czas na studiowanie Tory?”. Osoba, która pragnie dobrze zapoznać się z naukami Tory, powinna znaleźć nauczyciela lub zapisać się na odpowiedni kurs, dzięki któremu będzie mogła uzyskać pomoc w swych wysiłkach. 

Szymon Zadumiński 

*** 

Szymon Zadumiński jest podrabinem Gminy Żydowskiej w Poznaniu. 

Zobacz także
Wasze komentarze