epa06022209 Pope Francis leads the Angelus prayer from the window of his office in Saint Peter’s Square, Vatican City, 11 June 2017. EPA/GIORGIO ONORATI Dostawca: PAP/EPA.

Franciszek: Jezus ukazał nam oblicze Boga

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

„Jezus ukazał nam oblicze Boga, Jednego w swej istocie i w Trzech osobach; Bóg jest całkowicie i jedynie Miłością, w relacji substancjalnej, która wszystko stwarza, zbawia i uświęca: Ojciec, Syn i Duch Święty” – przypomniał Franciszek podczas modlitwy Anioł Pański w Watykanie w uroczystość Trójcy Przenajświętszej.

Franciszek zaznaczył, że uroczystości Trójcy Świętej pomagają nam wejść w tajemnice tożsamości Boga. Nawiązując do słów św. Pawła skierowanych do wspólnoty w Koryncie: „Radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu […] pokój zachowujcie” papież zaznaczył, że wspólnota chrześcijańska, pomimo wszystkich ludzkich ograniczeń, może stać się odbiciem komunii Trójcy Świętej, Jej dobroci i piękna ale pod warunkiem, że przejdzie przez doświadczenie Bożego miłosierdzia.

Fot. EPA/ANGELO CARCONI

Odnosząc się do słów skierowanych przez Boga do Mojżesza z Księgi Wyjścia gdy lud żydowski złamał przymierze: „Pan, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność” papież zaznaczył, że Bóg nie jest daleki i zamknięty w sobie, ale jest życiem, które chce się przekazywać innym, jest otwarciem, jest Miłością, która zbawia człowieka od niewierności. – Bóg jest „miłosierny”, „litościwy” i „bogaty w łaskę”, ponieważ daje się nam, aby wypełnić nasze ograniczenia i nasze grzechy, przebaczyć nasze błędy, aby zaprowadzić nas z powrotem na drogę sprawiedliwości i prawdy – wyjaśniał Franciszek i dodał: „To objawienie Boga doszło do swej pełni w Nowym Testamencie dzięki słowu Chrystusa i Jego misji zbawienia. Jezus ukazał nam oblicze Boga, Jednego w swej istocie i w Trzech osobach; Bóg jest całkowicie i jedynie Miłością, w relacji substancjalnej, która wszystko stwarza, zbawia i uświęca: Ojciec, Syn i Duch Święty.

Fot. EPA/CLAUDIO PERI

Wskazując na osobę Nikodema Franciszek przypomniał słowa skierowane do niego przez Jezusa: «Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne». „Czym jest to życie wieczne?” – pytał papież i dodał: „Jest niezmierzoną i bezinteresowną miłością Ojca, którą Jezus ofiarował na krzyżu, oddając swoje życie dla naszego zbawienia. Ta miłość przez działanie Ducha Świętego opromieniła nowym światłem ziemię i każde ludzkie serce, które ją przyjmie, światło które odkrywa ciemne zakątki, zatwardziałości które uniemożliwiają nam przyniesienie dobrych owoców miłości i miłosierdzia”.

Franciszek zakończył swoje rozważanie słowami: „Niech Maryja Panna pomoże nam coraz bardzie wchodzić, całymi sobą, w komunię trynitarną, aby żyć i świadczyć o miłości, która nadaje sens naszemu istnieniu”.

Franciszek: Jezus ukazał nam oblicze Boga
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze