Fot. PAP/EPA/BIENVENIDO VELASCO

Franciszek nawołuje do jedności z Kościołem prawosławnym

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.
„Jako Biskup Rzymu pragnę podkreślić, że dla nas, katolików, celem dialogu jest pełna komunia w uprawnionych formach różnorodności, a nie ujednolicające wyrównywanie, a tym bardziej pochłonięcie” – stwierdził Ojciec Święty przyjmując delegację Patriarchatu Ekumenicznego w Konstantynopolu, przybyłą do Rzymu z okazji uroczystości świętych Piotra i Pawła.

Przewodniczy jej arcybiskup Telmissos, Job, przedstawiciel Patriarchatu Ekumenicznego przy Światowej Radzie Kościołów i współprzewodniczący międzynarodowej komisji mieszanej ds. dialogu teologicznego między Kościołem katolickim a Kościołem prawosławnym.

Na wstępie papież zauważył, że uroczystość świętych Piotra i Pawła stanowi okazję odnowienia miłości, która rodzi jedność. „Jednocześnie święto to przypomina apostolską odwagę głoszenia, która pociąga za sobą także zobowiązanie do odpowiedzi na nowe wyzwania współczesności. To także jest wiernością Ewangelii” – powiedział Franciszek.

Pola współpracy

Ojciec Święty wskazał na szereg płaszczyzn współpracy między Stolicą Apostolską a Patriarchatem Ekumenicznym, takich jak troska o środowisko naturalne człowieka, zwalczanie współczesnych form niewolnictwa, troska o migrantów i uchodźców czy krzewienie pokoju.

Papież nawiązał do swoich niedawnych wizyt w Bułgarii i Rumunii, a także spotkań z patriarchą Bartłomiejem oraz innymi przywódcami prawosławia i podkreślił wielkie bogactwo duchowe obecne w prawosławiu.

„Jestem coraz bardziej przekonany, że przywrócenie pełnej jedności między katolikami a prawosławnymi nastąpi poprzez poszanowanie specyficznych tożsamości i harmonijne współistnienie w uzasadnionych formach różnorodności. Ponadto Duch Święty twórczo rozbudza wiele darów, harmonizuje je i prowadzi do autentycznej jedności, która nie jest jednolitością, ale symfonią wielu głosów miłosierdzia. Jako Biskup Rzymu pragnę podkreślić, że dla nas, katolików, celem dialogu jest pełna komunia w uprawnionych formach różnorodności, a nie ujednolicające wyrównywanie, a tym bardziej pochłonięcie” – stwierdził Franciszek.

Ojciec Święty zachęcił, by podczas wspólnych spotkań dzielić się korzeniami, odkrywać na nowo dobroć, jaką Bóg zasiał i rozwija w każdym z Kościołów, dzielić się nią, ucząc się od siebie i pomagając sobie nawzajem, aby nie bać się dialogu i konkretnej współpracy.

„Skandal podziałów, które nie zostały w pełni uleczone, można usunąć jedynie dzięki łasce Bożej, wspólnie pielgrzymując, towarzysząc modlitwą krokom jedni drugich, głosząc zgodnie Ewangelię, działając na rzecz potrzebujących i prowadząc dialog w prawdzie, nie pozwalając sobie na bycie uzależnionymi od uprzedzeń przeszłości. Tak więc, w tej szczerej przejrzystości, którą miłuje Pan, spotkamy się i będziemy umieli bardziej doceniać nasze tożsamości. Będziemy wzrastać w poznaniu i wzajemnej miłości. Doświadczymy, że pomimo wszystkich naszych różnic, rzeczywiście istnieje o wiele więcej rzeczy, które nas jednoczą i pobudzają, by razem iść naprzód” – powiedział papież.

Zobacz także
Wasze komentarze