Franciszek do Polaków: otwórzcie serca na Boga i bliźnich

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.
O otwarcie serca na Boga i dostrzeganie potrzeb bliźnich szczególnie w okresie Wielkiego Postu zaapelował papież do Polaków obecnych dziś na audiencji ogólnej w Watykanie.

Oto słowa Ojca Świętego skierowane do pielgrzymów polskich:

Pozdrawiam serdecznie obecnych tu Polaków. Przeżywamy Wielki Post: czas refleksji, nawrócenia i duchowej przemiany. Z uwagą rozważajcie wydarzenia Drogi Krzyżowej, lamentacje Gorzkich żali i treść rekolekcyjnych konferencji. Niech one pomogą wam odnowić, umocnić lub nawiązać osobistą duchową relację z Chrystusem. Miejcie serca otwarte na moc Boga i oczy skierowane na potrzeby bliźnich. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Papieską audiencję streścił po polsku ks. prał. Sławomir Nasiorowski z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej:

Drodzy bracia i siostry, rozważamy dzisiaj kolejną część Mszy św., którą jest Liturgia Eucharystyczna. W niej przez święte znaki, Kościół uobecnia tajemnicę Ostatniej Wieczerzy i ofiarę złożoną przez Pana Jezusa na Krzyżu. Liturgię Eucharystyczną rozpoczyna przygotowanie darów. Wymownym jest przyniesienie do ołtarza przez wiernych darów chleba i wina, i przekazanie ich kapłanowi, aby przez posługę Kościoła stały się duchową ofiarą. Poprzez ten gest „życie wiernych, ich cierpienia, modlitwy i praca łączą się z życiem, uwielbieniem, cierpieniami, modlitwami i pracą Chrystusa, i z Jego ostatecznym ofiarowaniem się oraz nabierają w ten sposób nowej wartości” (Katechizm Kościoła Katolickiego, 1368). Chleb i wino, „owoc ziemi i pracy rąk ludzkich” uświęcone mocą Ducha Świętego staną się Ciałem i Krwią Chrystusa, pokarmem, którym On sam karmi wszystkich i jednoczy w swoim Kościele. Wyraża to również Modlitwa nad darami, która jak zapach wonnego kadzidła wznosi się ku Bogu. Okadzenie darów, krzyża, ołtarza, kapłana i ludu widzialnie ukazuje więź ofiarną łączącą całą rzeczywistość liturgii z ofiarą Chrystusa (por. Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, 75). Niech ten moment Mszy św. uczy nas potrzeby stawania się w każdej chwili naszego życia darem dla Boga i dla bliźnich.

W dzisiejszej audiencji udział wzięli m. in Grupa Biura Pielgrzymkowego PAX z Białegostoku, Grupa młodych głuchoniemych z diecezji kieleckiej oraz Biuro podróży „Itaka” z Opola.

Franciszek do Polaków: otwórzcie serca na Boga i bliźnich
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze