epaselect epa05764111 Pope Francis (R) during the genaral audience in Paul VI hall at the Vatican City, 01 February, 2017. EPA/ALESSANDRO DI MEO Dostawca: PAP/EPA.

Franciszek: Wielki Post to czas pielgrzymki nadziei

1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

O Wielkim Poście jako pielgrzymce nadziei mówił dziś papież podczas audiencji ogólnej. Jego katechezy środowej na placu św. Piotra wysłuchało dziś ponad 10 tys. wiernych.

Ojciec Święty zaznaczył, że spojrzenie na Wielki Post w perspektywie nadziei wypływa z tajemnicy paschalnej, ku której ukierunkowany jest cały ten czas czterdziestu dni przygotowań na Święta Zmartwychwstania Pańskiego. Jest to okres pokuty, także umartwienia, ale które nie są celem samym w sobie, lecz służą temu, abyśmy zmartwychwstali z Chrystusem, abyśmy odnowili naszą tożsamość chrzcielną, to znaczy narodzili się na nowo „z wysoka”, z Bożej miłości.

Franciszek odwołał się do doświadczenia wyjścia Izraelitów z Egiptu. Wskazał, że ta pielgrzymka narodu wybranego odbywa się w nadziei, jest wyjściem z niewoli ku wolności. Wszystko na tej drodze „ma sens tylko w zbawczym planie Boga, który chce dla swego ludu życia, a nie śmierci, radości, a nie bólu” – powiedział papież.

Ojciec Święty przypomniał, że nasze zbawienie zawdzięczamy Panu Jezusowi i temu, że otworzył nam drogę przez swoją mękę i śmierć krzyżową. Nie oznacza to jednak, że nam już nic nie pozostało do zrobienia. Również i my jesteśmy wezwani do odpowiedzenia „tak” i do naszego udziału w zbawczym dziele Chrystusa.

„W tym sensie Wielki Post jest «sakramentalnym znakiem naszego nawrócenia», naszej pielgrzymki od niewoli ku wolności, którą zawsze trzeba ponawiać” – powiedział Franciszek. Zaznaczył, że wielkopostne wyjście jest pielgrzymką w której kształtuje się sama nadzieja.

„Z sercem otwartym na tę perspektywę wkraczamy dziś w Wielki Post. Czując się częścią świętego ludu Bożego, z radością rozpoczynamy dzisiaj tę pielgrzymkę nadziei” – stwierdził papież na zakończenie swojej katechezy.

Fot. PAP/EPA/ANGELO CARCONI

Zobacz także
Wasze komentarze