synodalność

fot. cathopic

Głos ma każdy. Jak przebiega Synod o Synodalności w parafiach?

Pierwszy etap Synodu o Synodalności odbywa się w parafiach, wspólnotach i w grupach formacyjnych. W Polsce niektóre z nich zaczęły już aktywnie działać, w innych prace synodalne rozpoczną się dopiero w lutym. Przyjrzeliśmy się więc bliżej miejscom, w których proces synodalny jest już w toku.

Kórnik – zaczęło się od herbaty

9 stycznia w parafii pw. Wszystkich Świętych w Kórniku odbyła się msza święta, która rozpoczęła drogę synodalną w tym miejscu. Jednak już wcześniej miały miejsce przygotowania do tego wydarzenia. Jak przyznaje bowiem Monika Kozakiewicz – koordynatorka – ludzie mało wiedzą o synodzie. – Dlatego też w najnowszym miesięczniku parafialnym pojawi się artykuł o tym, czym w ogóle jest synod – tłumaczy. Wszystko po to, by jak najbardziej przybliżyć wszystkim jego ideę.

Fot. Autorstwa Tomasz Stachowiak – Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28237026

Koordynatorka spotkała się także z miejscowymi kapłanami, którzy wskazali osoby mogące być moderatorami grup i sekretarzami. „Czasem są osoby, które są mało widoczne, ale trwają i na takich osobach mi najbardziej należy” – można przeczytać słowa Moniki na stronie poświęconej synodowi w archidiecezji poznańskiej. Dzięki temu spotkaniu pojawił się także pomysł kolejnych. Do działań synodalnych przyłączyło się chociażby Bractwo Kurkowe oraz rodzice ministrantów. „Wybrzmiał też temat osób żyjących w związkach niesakramentalnych” – czytamy. Grup w tej parafii wciąż więc przybywa.

Słupia Kapitulna – synod z sąsiadami

Trzy matki w różnym wieku i z różnym stażem małżeńskim oraz przedstawicielka młodzieży. To osoby, które zaangażowały się w powstanie grupy synodalnej w parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Słupi Kapitulnej. Ich pierwsze spotkanie odbyło się 29 grudnia. Wtedy też został omówiony temat synodu oraz wyjaśniono istotne kwestie. Opowiedziano kto i dlaczego zwołał synod i jaką rolę mają w nim odegrać świeccy. Podczas tego spotkania zostało również ustalone, że… na następne każdy postara się przyprowadzić sąsiada, który jest osobą niepraktykującą. Dzięki temu nie tylko powiększy się grupa, lecz także na tym etapie synodu pojawi się głos osób, które na co dzień nie żyją blisko Kościoła. Może uda się to zmienić.

Pniewy – młodzież w procesie synodalnym

Jak mówi ks. Wojciech Słomiński – w pniewskich parafiach zostanie utworzona młodzieżowa grupa synodalna. Jest to bowiem bardzo istotne ze względu na masowe odsuwanie się młodzieży od Kościoła. Koordynatorem grup został natomiast Jacek Karpik, który 11 grudnia uczestniczył w spotkaniu z ks. Mirosławem Tykferem. Następnie księża wyjaśniali parafianom ideę synodu oraz zaprosili ich do włączenia się w jego działania. Skutkiem tego zgłosiło się kilkanaście osób. W połowie stycznia odbędzie się pierwsze spotkanie robocze, podczas którego zostaną określone pytania dotyczące stosunku lokalnej społeczności do Kościoła.

Dąbie i Konin – głos młodego Kościoła

W Dąbiu (diecezja włocławska) na prośbę miejscowego wikariusza – ks. Karola Łazika – w działania synodalne zaangażowały się przede wszystkim osoby młode. 17 grudnia odbyła się więc adoracja dla lokalnych wspólnot, a następnie ich członkowie przedyskutowali pojawiające się już na tym etapie wnioski. „W wypowiedziach młodych ludzi dało się zauważyć troskę o komunię poszczególnych ruchów i grup duszpasterskich, można było dostrzec osobiste zaangażowanie zebranych oraz poczuć ducha misyjnego lokalnych wspólnot” – pisze ks. Łazik. 

>>> Ks. Mirosław Tykfer: synod ma pomóc Kościołowi stać się bardziej Wspólnotą [PODKAST]

Młodzież utworzyła grupy synodalne także w parafii pw. NMP Królowej Polski w Koninie. W szkołach podstawowych w tym mieście pojawiły także lap booki, które nawiązują do tematyki synodu. Natomiast w szkołach średnich młodzież napisała prace dotyczące znaczenia Kościoła i rodziny w życiu młodego człowieka.

Magdalenka – możliwości dla wszystkich parafian

W parafii pw. św. Magdaleny w Magdalence (archidiecezja warszawska) spotkania grup synodalnych odbywają się dwa razy w miesiącu. Pojawia się na nich około 20 osób. Każde spotkanie poświęcone jest jednemu z dziesięciu tematów proponowanych przez Vademecum synodalne. – Tworzymy kilka grup dzielenia, w których próbujemy odpowiedzieć na pytania pod tematem z Vademecum. Każda taka grupka wybiera przedstawiciela, który zapisuje wypowiedzi i później przedstawia przed wszystkimi uczestnikami spotkania. Spotkania zaczynamy i kończymy modlitwą. Jest też odczytane słowo Boże. Ks. Proboszcz powołał też 3 osoby kontaktowe, które mogłyby uczestniczyć w spotkaniach diecezjalnych i które czuwają nad przebiegiem spotkań oraz tworzą sprawozdanie. Dajemy też możliwość wszystkim parafianom wypełnienia ankiety synodalnej. Są one dostępne zarówno w wersji papierowej, jak i na naszej stronie internetowej. Osoby kontaktowe zbierają później te ankiety i będą je opracowywać – wyjaśnia osoba odpowiedzialna za synod w tej parafii.

Fot. Autorstwa Ludwik Rey – Praca własna, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=32926585

19 grudnia odbyła się także tzw. niedziela synodalna. W tym dniu na mszach świętych opowiadano o synodzie i zachęcano do wzięcia w nim udziału. Można było również porozmawiać indywidualnie z osobami, które już są w niego zaangażowane.

Duczki – nie chodzi tylko o cel badawczy

Pod przewodnictwem ks. proboszcza Adama Ścisłowskiego w parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Duczkach (diecezja warszawska) obyło się już kilka spotkań z udziałem osób chcących zaangażować się w Synod o Synodalności.

Podczas pierwszego spotkania powstała siedmioosobowa grupa, która będzie koordynowała prace synodalne w parafii. Na kolejnych spotkaniach rozmawiano natomiast o znaczeniu synodu, zaangażowaniu parafii, analizowano ankietę oraz próbowano rozwikłać niektóre znajdujące się w niej trudne pytania.

Jak podaje koordynatorka – Katarzyna Pazio, planowane jest jeszcze:

– wystąpienie koordynatora grupy synodalnej podczas ogłoszeń parafialnych w celu wyjaśnienia parafianom znaczenia synodu i zachęcenie ich do włączenia się w prace synodalne w parafii;

– zorganizowanie spotkania, na które ma przyjść jak najwięcej osób (również tych, które zostały ochrzczone, a zaprzestały praktykowania sakramentów);

– zorganizowanie spotkań w poszczególnych grupach parafialnych (Caritas, Legion Maryi, Oaza, kółka różańcowe i inne grupy modlitewne), wówczas zostaną też poruszone tematy znajdujące się w ankiecie synodalnej;

– wydrukowanie ankiet i wyłożenie ich w kościele w celu wzięcia do domu oraz postawienie w kościele urny, do której chętne osoby będą mogły zwrócić wypełnioną ankietę;

– przygotowanie tablicy informacyjnej dotyczącej synodu i umieszczenie jej na ogrodzeniu placu kościelnego.

– Po kilku naszych spotkaniach dostrzegamy, że w Synodzie o Synodalności, do którego papież Franciszek zaprosił diecezje oraz parafie, nie chodzi jednie o cel badawczy, o wypełnienie i zebranie jak największej liczby ankiet i odpowiedzi na pytania. Chodzi tutaj również o spotkanie osób, o rozmowy, o wspólne poruszenie ważnych kwestii/problemów dotyczących wiary i życia parafii, których na co dzień być może nie dostrzegamy w naszych wspólnotach. Te spotkania mogą doprowadzić nas do otwarcia się na innych, wyjaśnienia wielu trudnych spraw oraz wypracowania wspólnie działań, które sprawią, że w naszych małych lokalnych wspólnotach nastąpi oczyszczenie relacji międzyludzkich i będziemy dawać świadectwo „żywego Kościoła”.  Te spotkania w parafii organizowane w ramach synodu mogą sprawić, że zaczniemy skupiać się nie tylko na „własnych relacjach z Panem Bogiem, na swoim byciu i zaangażowaniu w Kościele”, ale również zaczniemy otwierać się na innych (czasami będących poza Kościołem) oraz zaczniemy być apostołami i misjonarzami we własnych parafiach, miejscach pracy itp. Mamy nadzieję, że te spotkania synodalne w parafiach sprawią, że nasze życie będzie takie, że ludzie będący daleko od Pana Boga zaczną nas sami o Niego pytać i budować z Nim relacje. Św. Jan Maria Vianney powiedział: „Nie mów ludziom o Bogu, kiedy nie pytają, ale żyj tak, by pytać zaczęli”.  Niech i tak się stanie na większą chwałę Bożą i Matki Przenajświętszej – mówi Katarzyna Pazio.

Parafia w Miliczu Fot. User:Merlin – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2153172

Milicz – komunikacja na pierwszym miejscu

„Harmonogram etapów działań w parafiach określają dokumenty synodalne oraz zalecenia kurialne. W gestii proboszczów i wyznaczonych przez nich do współpracy duchownych i świeckich pozostaje sposób realizowania niektórych przedsięwzięć. Sam Synod – ten konkretny w sposób szczególny – zakłada w sobie »spotkanie« i »wysłuchanie« czy też »wsłuchiwanie się« w głos Kościoła powszechnego. Stąd pewnie narodził się w nas pomysł wyjścia do mieszkańców naszej małej ojczyzny – parafii, z możliwie szeroką ofertą możliwości wypowiedzenia się w fundamentalnych sprawach dotyczących Kościoła – tego szeroko rozumianego i tego nam najbliższego, bo lokalnego. Aktualnie jesteśmy na etapie kolędowych wizyt i rozmów indywidualnych z parafianami. Korzystając z tej dorocznej okazji, kapłani wsłuchują się w głos odwiedzanych, zbierają opinie, ale też zachęcają do szerszego udziału w synodalnych zmaganiach. Równolegle przygotowywane są i lada chwila rozpoczną się spotkania grup formalnych wspólnot działających w parafii: Odnowy w Duchu Świętym, Wspólnoty Margaretek i Żywego Różańca, młodzieży, scholi parafialnej, Rycerzy Kolumba itd. Katecheci w swoich szkołach prowadzą rozmowy z uczniami i w miarę możliwości z gronem pedagogicznym.
Już w lutym rozpoczniemy spotkania w kościele i na plebanii, na które zaproszeni są parafianie pragnący rozmów i działania w oparciu o tematy synodalne. W przestrzeni publicznej rozprowadzamy »wkładki synodalne«. Są to ulotki przybliżające samą ideę synodu, a także tematy synodalne. Z materiałów tych osoby będące blisko Kościoła, ale również te oddalone od niego, mogą czerpać inspiracje do swobodnej wypowiedzi. By ułatwić te tak oczekiwane wypowiedzi ludzi różnych środowisk, uruchomiliśmy profil w mediach społecznościowych www.facebook.com/synod.bobolamilicz/ , gdzie pojawiają się informacje o przebiegu prac, prezentowane są tematy synodalne, materiały dotyczące organizacji spotkań. Wszystko to nie miałoby sensu gdyby nie było przepływu informacji w obie strony. W związku z tym uruchomiona została skrzynka poczty elektronicznej [email protected] , a dla osób starszych, »analogowych« lub zwyczajnie pragnących pozostać anonimowymi, w przestrzeni naszej świątyni funkcjonuje »synodalna skrzynka pocztowa«. We wszystkich tych formach kontaktu oczekujemy i zbieramy głosy będące odpowiedzią na pytania Synodu, jak również na swobodne wypowiedzi ludzi zatroskanych o Kościół powszechny i o wspólnotę parafialną. Kolejnym, trudnym etapem czekającym parafię jest zebranie wszystkich głosów i przygotowanie na ich podstawie syntezy, którą zgodnie z zaleceniami przekażemy do Sekretariatu Synodu Archidiecezji Wrocławskiej, celem dalszego prowadzenia prac. Nasz profil facebokoowy ma w swym założeniu śledzić losy głosu społeczności wiernych i prezentować dalszy przebieg Synodu. Prace wszystkich grup w parafii koordynuje proboszcz ks. Zbigniew Słobodecki” – pisze Roman Kamiński z mediów parafialnych parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Miliczu.

Źródła:

synodpoznan.pl

diecejza.wloclawek.pl

Wybrane dla Ciebie

Czytałeś? Wesprzyj nas!

Działamy także dzięki Waszej pomocy. Wesprzyj działalność ewangelizacyjną naszej redakcji!

Zobacz także
Wasze komentarze