Fot. youtube

Harcerze internetowo pielgrzymują na Jasna Górę

3 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

O pogłębianie się ducha solidarności, służby i patriotyzmu prosili na Jasnej Górze druhny i druhowie w ramach 25 Pielgrzymki ZHP. W trzydniowym spotkaniu uczestniczyli nieliczni reprezentanci Związku, a pielgrzymka miała formę duchowej łączności i była nawiązaniem do setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły. Harcerze przebieg jubileuszowych wydarzeń śledzili za pomocą łączy internetowych. Dotyczyło to zarówno transmisji Mszy świętych, jak również gier i zadań zaplanowanych na ten czas.

Pielgrzymka była czasem wielkiego dziękczynienia za życie i nauczanie dwóch wielkich Polaków i ludzi Kościoła: św. Jana Pawła II w stulecie jego urodzin i Prymasa kard. Stefana Wyszyńskiego w duchu przygotowania do jego beatyfikacji. Ks. harcmistrz Wojciech Jurkowski naczelny kapelan ZHP podkreślił, że obaj mają młodemu pokoleniu do przekazania wiele cennych wskazówek, są wielkimi nauczycielami patriotyzmu.

– Musimy wiedzieć, ze jesteśmy Polakami i dzisiaj Polska potrzebuje nas, potrzebuje ludzi odważnych, potrzebuje ludzi, którzy będą mieli pomysł na życie, którzy będą potrafili współpracować – mówił naczelny kapelan ZHP. Przypomniał, ze harcerze od drugiej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski pełnili tzw. biała służbę, a w stulecie urodzin Karola Wojtyły czynnie podjęli wielomiesięczny projekt „Dar na Stulecie”, którego główną ideą jest wyzwalanie i pomnażanie dobra w każdej postaci. Są to m.in. modlitwa za chorych, wolontariat, wsparcie finansowe osób potrzebujących czy inne wydarzenia o charakterze społecznym, edukacyjnym i artystycznym.

„Harcerz jest pożyteczny”

Ks. podharcmistrz Adam Żygadło z hufca Wschowa chorągiew Wielkopolska zwrócił uwagę na obecność w harcerskim wzorze wychowawczym wartości duchowych i religijnych.

Z kolei harcmistrz Przemysław Kowalski z hufca Częstochowa komendant 25 pielgrzymki ZHP podkreślił sprawdzanie się harcerskiego ideału w praktyce, co tez widoczne jest w czasie pandemii koronawirusa. „Harcerz jest pożyteczny i niesie chętną pomoc bliźnim” – to jeden z punktów Prawa Harcerskiego, który realizowany jest zdaniem komendanta w każdych warunkach. Pełnoletni harcerze i instruktorzy Związku Harcerstwa Polskiego pełnią w czasie epidemii służbę dla lokalnej społeczności. Skierowana jest ona w szczególności do seniorów i osób samotnych, polega m.in. na robieniu niezbędnych zakupów, zakupie potrzebnych lekarstw w aptece lub wyprowadzeniu psów na spacer.

>>>Harcerze w walce z wirusem i z pomocą dla seniorów

Pielgrzymka on-line

Harcmistrz Przemysław Kowalski podkreślił, że choć tegoroczne spotkanie na Jasnej Górze przeniosło się głównie „do sieci”, to dzięki transmisjom wszyscy mogli duchowo być na Jasnej Górze, a pielgrzymka była bogata w różne wydarzenia. Ze zdjęć harcerek i harcerzy utworzono papieski herb św. Jana Pawła II. Dzięki łączom internetowym ponad 70 instruktorek i instruktorów połączyło się na seminarium o wychowaniu religijnym ZHP; rozmawiano o kwestiach wiary w organizacji, obejrzano także przedstawienie „Lolek z ciszy Niepokalanej”. Uczestnikom pielgrzymki on-line zaproponowano też m.in. warsztaty z pieczenia kremówek. Paulin o. Jan Poteralski otrzymał najwyższe harcerskie wyróżnienie Laskę Skautową Niezawodnego Przyjaciela.

Związek Harcerstwa Polskiego od ponad 100 lat wychowuje pokolenia młodych, aktywnych obywateli. Misją ZHP jest wychowywanie młodzieży oraz wspieranie rozwoju i kształtowanie charakteru człowieka poprzez stawianie wyzwań. Podstawowe wartości, na których opiera się wychowanie zawarte są w prawie harcerskim. Wychowanie w ZHP opiera się na normach moralnych wywodzących się z kulturowych i etycznych wartości chrześcijańskich. Organizacja kształtuje postawy szacunku wobec każdego człowieka, uznając jednak system wartości duchowych za sprawę osobistą każdego członka ZHP.

Zobacz także
Wasze komentarze