II Warszawski Kongres Małżeństw

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Refleksja nad więzią małżeńską i rodzinną była głównym tematem II Warszawskiego Kongresu Małżeństw, który odbył się w dniach 7-9 października w Warszawie. Organizatorem Kongresu wraz parafią były Stowarzyszenie Spotkania Małżeńskie, Kościół Domowy  oraz Odnowa w Duchu Świętym.

Myślą przewodnią Kongresu były słowa św. Pawła z Hymnu o Miłości: „Miłość cierpliwa jest”. Kongres miał charakter otwarty, jego celem było zachęcenie małżeństw do refleksji nad swoją więzią małżeńską i rodzinną. Po każdej konferencji był czas na rozmowę z prelegentami.

Referat wprowadzający pt. „Czy miłość naprawdę jest cierpliwa, wszystkiemu wierzy i wszystko przetrzyma?” przedstawili Irena i Jerzy Grzybowscy, założyciele katolickiego Stowarzyszenia Spotkania Małżeńskie.

Zwrócili uwagę, że miłość cierpliwa, w świetle słów św. Pawła, nie może być bierna, ale powinna być kreatywna, twórcza i dynamiczna. Na przykładach z codziennego życia pokazali, że drogą realizacji cierpliwości jest okazywanie życzliwości drugiemu człowiekowi. Wskazali też, w jaki sposób uczenie się dialogu jest drogą przepracowywania w sobie trudnych uczuć często wyrażanych niecierpliwymi zachowaniami i postawami w życiu.

Z kolei Małgorzata i Paweł Świdzińscy, animatorzy Spotkań Małżeńskich, przedstawili przykłady z codziennego życia, w jaki sposób kształtować cierpliwość w stosunku do siebie samych i do dzieci.

Ks. Krzysztof Grzywocz, profesor duchowości na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego, na podstawie swojej długoletniej pracy terapeutycznej z małżeństwami, mówił o cierpliwym i niecierpliwym charakterze ludzkiej i Bożej miłości. Zauważył, że słowa „miłość cierpliwa jest” współbrzmią ze słowami Psalmu 69: „Gorliwość o dom Twój mnie pożera”. Jedną z prelekcji poświęcił potrzebie cierpliwości wobec samego siebie. Podkreślił, że nie jest miłością cierpliwość wobec przemocy.

Wszyscy prelegenci często odwoływali się do adhortacji „Amoris laetitia”, w której papież Franciszek przedstawił zagadnienie cierpliwości w kontekście „Hymnu o miłości”. – Kiedy czytamy „Amoris laetia”, znajdujemy opis rzeczy oczywistych. Jako chrześcijanie jesteśmy odpowiedzialni za to, co oczywiste i naszym zadaniem jest pokazywać innym sprawy oczywiste – podkreślił ks. Grzywocz.

We wszystkich konferencjach pokazano, że przemiana ludzkich serc jest najczęściej procesem, podczas gdy niecierpliwy charakter natury ludzkiej domaga się, by nasze oczekiwania spełniały się natychmiast. Ks. Grzywocz zauważył, że oznacza to groźne dla chrześcijan myślenie magiczne.

Ważną częścią Kongresu były warsztaty, które prowadzili Małgorzata i Paweł Świdzińscy oraz Urszula i Piotr Kowalczykowie – animatorzy Spotkań Małżeńskich. Uczestnicy warsztatów uczyli się podstawowych zasad cierpliwego dialogu w relacjach małżeńskich.

Na zakończenie Kongresu Jerzy Grzybowski wyjaśnił, w jaki sposób w dialogu rozumianym jako dar Boży realizuje się sakrament małżeństwa i w jaki sposób dialog jest drogą do świętości.

Organizatorem Kongresu wraz Parafią Ofiarowania Pańskiego na warszawskim Ursynowie były Stowarzyszenie Spotkania Małżeńskie, Kościół Domowy (rodzinna gałąź Ruchu Światło-Życie) oraz Odnowa w Duchu Świętym.

Zobacz także
Wasze komentarze