Fot. pixabay.com

Ilu katolików żyje w Chinach?

3 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.
Z okazji obchodzonego 24 maja z inicjatywy Benedykta XVI Światowego Dnia Modlitwy za Kościół w Chinach podajemy kilka podstawowych danych na ten temat za wydawanym w Niemczech kwartalnikiem „China heute” (Chiny dzisiaj). Według tego pisma, opierającego się z kolei na wielu innych źródłach, głównie z Hongkongu, na koniec 2018 w Państwie Środka mieszkało 6-10 mln katolików, co stanowiło niespełna 0,7 proc. jego ludności. Pracowało wśród nich stu biskupów, prawie 3,7 tys. kapłanów i ok. 4,6 tys. sióstr zakonnych.

Ocenia się, że w Chinach żyje obecnie od ponad 6 do ok. 10 mln katolików, przy czym tak duże rozbieżności liczbowe wynikają z różnych źródeł i sposobów liczenia. Najniższą liczbę podają źródła rządowe, najwyższą – Ośrodek Studiów pw. Ducha Świętego w Hongkongu (HSSC), uchodzący za główne i najbardziej wiarygodne centrum badań nad katolicyzmem w Chinach.

Według tegoż źródła Kościół tamtejszy liczy łącznie 146 jednostek terytorialnych, w tym 115 diecezji i 31 jurysdykcji, podczas gdy Kościół oficjalny, tzn. uznawany i kontrolowany przez władze, wymienia liczbę 96 diecezji, a statystyka państwowa – 98.

HSSC podaje, że w Państwie Środka jest obecnie równo stu biskupów, z których 76 pełni swój urząd, a 24 – nie; z tej liczby do Kościoła oficjalnego należało 64 hierarchów (w tym 57 czynnych), a do Kościoła „podziemnego” – 36 (19 czynnych i 17 nie pełniących urzędu). Szacuje się, że ok. 40 diecezji nie ma swego biskupa. Od czasu podpisania 22 września ub.r. przez Stolicę Apostolską i władze chińskie Układu Tymczasowego w sprawie mianowania biskupów papież uznał ważność sakry wszystkich hierarchów.

W Kościele „oficjalnym” posługuje obecnie 2550 kapłanów, a w „podziemnym” – 1320 oraz odpowiednio 3170 i ok. 1,4 tys. sióstr z ok. 87 i 37 zakonów i zgromadzeń. W 8 seminariach duchownych „oficjalnych” kształciło się 385 kleryków a w 6 „podziemnych” – ok. 100. Ocenia się, że wierni mieli w ub.r. do dyspozycji prawie 6 tys. świątyń i innych miejsc modlitwy.

Kościół prowadził w ub.r 259 różnych dzieł socjalnych, w tym 121 domów starców, 8 domów dla chorych, 99 ambulatoriów, 10 sierocińców, 13 przedszkoli i 8 fundacji charytatywnych.

Według niektórych źródeł w minionym roku w Chinach ochrzczono 48365 osób, a więc nieco mniej niż rok wcześnie – 48556. Najwięcej katechumenów było w tradycyjnie najbardziej katolickiej prowincji chińskiej Hebei – 12834, a następnie w Shanxi – 4124 i w Syczuanie – 3707. Znamienne, że 4 chrzty odnotowano w Tybecie.

W tym samym okresie święcenia kapłańskie przyjęło 75 diakonów, podczas gdy w 2017 było ich 97 i była to najwyższa liczba neoprezbiterów w ostatnim dziesięcioleciu. Najwięcej nowych kapłanów otrzymały 4 diecezje we wspomnianej prowincji Hebei – 14, a następnie 3 diecezje w Shanxi – 9.

Wszystkie powyższe liczby należy rozpatrywać w kontekście znacznie zaostrzonej w ostatnich latach polityki represji i kontroli ze strony władz wobec religii w ogóle, a chrześcijaństwa – zarówno katolików, jak i protestantów – w szczególności. Mimo podpisania w ub.r. porozumienia watykańsko-chińskiego sytuacja Kościoła katolickiego w tym kraju nie tylko niewiele się poprawiła, ale – zdaniem wielu miejscowych wiernych – nawet się pogorszyła. Wzmogły się bowiem naciski rządowe na tych biskupów i księży, którzy dotychczas nie należeli do kontrolowanego przez reżym Patriotycznego Stowarzyszenia Katolików Chińskich, aby jak najszybciej to uczynili, nasiliły się burzenia kościołów i zrzucanie krzyży z wież kościelnych, a wielu księży trafiło do więzień za odmowę wstąpienia do Stowarzyszenia.

Zobacz także
Wasze komentarze