5 sposobów na dobry sakrament pokuty

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Podczas jednej ze spowiedzi kapłan mówi zatroskany do penitenta: to ile masz już wiosen, dziewczyno? Ten jednak zaskoczony odpowiada: ale proszę księdza, przecież jestem chłopakiem… 

Być może ktoś z nas przeżył już podobne nieporozumienie, wywołane zbyt cichym mówieniem w konfesjonale bądź niewyraźnym artykułowaniem swoich grzechów. To tylko jedna z wielu sytuacji, które mogą przytrafić nam się podczas wyznawania swoich grzechów. Przyczyn może być wiele. Jedną z nich jest wstyd, który powoduje, że zestresowani chcemy szybko wypowiedzieć nasze przewinienia, a w efekcie zakończyć trudną dla nas spowiedź.  

Szczery rachunek sumienia 

Spowiedź musi być dobrze przygotowana. Wiadomo, że ważna jest tylko wtedy, gdy spełnimy wszystkie jej warunki (1. rachunek sumienia, 2. żal za grzechy, 3. mocne postanowienie poprawy, 4. szczera spowiedź, 5. zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu). Na temat rachunku sumienia można mówić bardzo wiele. Istnieje dużo spisanych i bardzo dobrych porad, które z pewnością pomogą w dobrym przygotowaniu się do tego sakramentu. Ważne, by podejść do niego poważnie i szczerze. Inaczej Chrystus nie będzie mógł nas uleczyć.  

Modlitwa przed sakramentem 

Modlitwa jest kolejnym fundamentem dobrej spowiedzi. Szczególnie w momencie, gdy chcemy, by naprawdę była początkiem naszego nawrócenia. Najprostszą rzeczą, jaką możemy zrobić, jest modlitwa do Ducha Świętego. On może nam pomóc otworzyć serce na działanie łaski Bożej, a także dać odpowiednie słowa naszemu spowiednikowi. Modlitwa może nam pomóc w wielu innych naturalnych ograniczeniach, o których wiemy tylko my sami.  

Wyznanie grzechów 

Gdy klękamy przy konfesjonale, w prawdzie przed Bogiem nie jest łatwo zdjąć z siebie maski, które długo pielęgnujemy. Często doznajemy upokorzenia, które jednak ma na celu nasze nawrócenie. Spowiedź jest obnażeniem naszej duszy przed Nim. Warto zdać sobie z tego sprawę i nie przykrywać swoich przewinieniem cudzymi grzechami bądź w jakikolwiek inny sposób siebie usprawiedliwiać.  

Spowiedź jest egzorcyzmem  

Warto wiedzieć również, że spowiedź jest rodzajem egzorcyzmu, a więc uwolnieniem od złego ducha. Oczyszczenie, które ma zmienić nasze serce, może się jednak dokonać tylko z udziałem naszej pełnej woli, a więc chęci uzdrowienia. Sakrament ten nie jest tylko odpuszczeniem grzechów, ale łaską, która daje moc do walki z grzechem w przyszłości.  

Zadośćuczynienie 

Ostatnim warunkiem ważnej spowiedzi jest zadośćuczynienie. Sakrament ten daje nam moc, by również po wyznaniu grzechów iść do drugiej osoby i prosić ją o przebaczenie, jeśli tylko zgrzeszyliśmy względem niej. Na temat tego ostatniego warunku mówią poznańscy franciszkanie w swoim vlogu: 

 

Zobacz także
Wasze komentarze