Indie: katolicka pielgrzymka w intencji pokoju

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Ogromnym powodzeniem cieszyła się wielkopostna pielgrzymka w intencji pokoju, która przeszła ulicami Bombaju. Wzięło w niej udział ponad 25 tys. osób, głównie katolików, ale także chrześcijan innych wyznań, a nawet przedstawicieli hinduizmu.

Modlono się o pokojowe współistnienie ludzi różnych religii. W Indiach ma to obecnie szczególne znaczenie, ponieważ w kraju narasta hinduistyczny nacjonalizm, co pociąga za sobą falę antychrześcijańskich wystąpień.

Pielgrzymce przewodniczył 25 marca metropolita Bombaju kard. Oswald Gracias. Odbyła się ona nocą, tak by o świcie pątnicy mogli dotrzeć do sanktuarium na Górze Maryi. W ciągu siedmiu godzin pokonali oni ponad 20 km. W procesji niesiono figurę Matki Bożej Królowej Pokoju, której zawierzono przyszłość tego azjatyckiego kraju. Modlono się także w intencji młodzieży stanowiącej najliczniejszą grupę pątników. W wydarzeniu uczestniczyło również wielu kapłanów i sióstr zakonnych.

W zdominowanych przez hinduizm Indiach takie pielgrzymki należą do rzadkości. Pierwsza została zorganizowana w 1988 roku, kiedy Kościół obchodził Rok Maryjny. Od tamtej chwili miejscowi katolicy rokrocznie wychodzą na ulice Bombaju w okresie Wielkiego Postu, a liczba pątników za każdym razem rośnie.

Indie: katolicka pielgrzymka w intencji pokoju
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze