Warszawa, 05.12.2016. Iwona Szpala (P) i Ma³gorzata Zubik (L)z „Gazety Wyborczej” – za seriê tekstów na temat warszawskiej reprywatyzacji – zosta³y tegorocznymi laureatkami nagrody im. Dariusza Fikusa. Nagrodê im. Dariusza Fikusa, przyznawana corocznie autorom tekstów doskona³ych pod wzglêdem warsztatowym i jêzykowym oraz poruszaj¹cych tematy spo³ecznie wa¿ne wrêczono, 5 bm. podczas uroczystej gali w Teatrze Polskim w Warszawie. (cat) PAP/Pawe³ Supernak

Iwona Szpala i Małgorzata Zubik laureatkami nagrody im. Dariusza Fikusa

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Iwona Szpala i Małgorzata Zubik z „Gazety Wyborczej” – za serię tekstów na temat warszawskiej reprywatyzacji – zostały tegorocznymi laureatkami nagrody im. Dariusza Fikusa – ogłoszono w poniedziałek. Nagrodę Specjalną otrzymał Piotr Pacewicz z „Gazety Wyborczej”.

Nagroda im. Dariusza Fikusa jest przyznawana corocznie autorom tekstów doskonałych pod względem warsztatowym i językowym oraz poruszających tematy społecznie ważne. Zgłaszać można artykuły wydrukowane w poprzednim roku w języku polskim i w polskiej prasie. Laureat w kategorii głównej otrzymuje 10 tys. zł oraz pamiątkową plakietę.

Spośród kilkudziesięciu publikacji zgłoszonych do nagrody najwięcej głosów oddanych przez członków kapituły otrzymali, poza laureatem: Wojciech Cieśla i Michał Krzymowski z tygodnika „Newsweek Polska” za teksty „Hotel robotniczy” oraz „Bałtyk moja własność”; Mariusz Janicki i Wiesław Władyka z tygodnika „Polityka” za cykl tekstów publicystycznych; Marcin Kołodziejczyk z tygodnika „Polityka” za cykl reportaży z Polski. 

Kapituła zdecydowała także o przyznaniu Nagrody Specjalnej im. Dariusza Fikusa. Otrzymał ją Piotr Pacewicz, wieloletni dziennikarz, redaktor i zastępca redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej”, pomysłodawca i realizator wielkich akcji społecznych: „Rodzić po ludzku”, „Umierać po ludzku”, „Szkoła z klasą” oraz „Polska biega”, które, jak uznała kapituła, „w wielu aspektach zmieniły Polskę i bezpośrednio wpłynęły na życie każdego z nas”. Piotr Pacewicz jest „doskonałym przykładem, jak łączyć uprawianie dziennikarstwa z misją publiczną” – brzmi uzasadnienie werdyktu.

W kapitule nagrody zasiadali w tym roku: Jerzy Baczyński („Polityka”), Bogusław Chrabota („Rzeczpospolita”), Piotr Gabryel („Do Rzeczy”), Krzysztof Jedlak („Dziennik Gazeta Prawna”), Piotr Mucharski („Tygodnik Powszechny”), Wojciech Rogacin („Polska The Times”), Rafał Zakrzewski („Gazeta Wyborcza”), Łukasz Fikus (syn patrona nagrody) oraz Marcin Lewicki (Press Club Polska). 

Patron nagrody Dariusz Fikus był redaktorem naczelnym „Rzeczpospolitej” od 1989 r. oraz prezesem wydającej gazetę Presspubliki od 1991 r. Obie funkcje pełnił do śmierci w 1996 r. 

Od 1998 r. nagrody jego imienia przyznawała redakcja „Rzeczpospolitej”. W 2009 r. dzieci Dariusza Fikusa cofnęły tej gazecie pozwolenie na posługiwanie się ich nazwiskiem przy przyznawaniu nagrody. Obecnie właścicielem nagrody jest rodzina Fikusa, a współorganizatorem konkursu Press Club Polska – organizacja twórcza ludzi mediów, mająca na celu wspieranie i doskonalenie zawodu dziennikarza oraz dbałość o prawa obywateli do uzyskiwania rzetelnych informacji. Press Club Polska jest członkiem International Association of Press Clubs.

Pierwszą laureatką Nagrody była Maria Wiernikowska, w kolejnych latach otrzymali ją m.in.: Ryszard Kapuściński, prof. Jerzy Pomianowski, Jerzy Baczyński, Mariusz Walter, Jerzy Jurecki, Anna Marszałek, Krzysztof Skowroński i Bogdan Rymanowski. Ostatnimi laureatami byli – w 2008 r. – Bronisław Wildstein, ks. Adam Boniecki, Anna Ferens i Ewa Stankiewicz. Po raz pierwszy pod patronatem Press Clubu w 2011 r. kapituła nagrodziła Ewę Siedlecką z „Gazety Wyborczej”, następnie Joannę Solską z „Polityki” i Łukasza Cieślę z „Głosu Wielkopolskiego” oraz Bogdana Wróblewskiego z „Gazety Wyborczej”. W zeszłym roku zwyciężył Rafał Woś z „Dzienika Gazety Prawnej”. 

Organizatorem nagrody jest Press Club Polska – organizacja twórcza ludzi mediów, mająca na celu wspieranie i doskonalenie zawodu dziennikarza oraz dbałość o prawa obywateli do uzyskiwania rzetelnych informacji.

foto. PAP/Paweł Supernak

Iwona Szpala i Małgorzata Zubik laureatkami nagrody im. Dariusza Fikusa
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze