Jasnogórska Sodalicja Mariańska ma 100 lat

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Jasnogórska Sodalicja Mariańska obchodzi dziś setną rocznicę pierwszych ślubowań sodalicyjnych, złożonych przez młodzież częstochowskich szkół średnich 8 grudnia 1916 r. Obecnie sodalicja jasnogórska działa jako jedna wspólnota skupiająca osoby w różnym wieku, przynależące do różnych stanów i zawodów. Wchodzi w skład Federacji Sodalicji Mariańskich w Polsce.

Jak przypomniała Teresa Moś, prezeska jasnogórskiej sodalicji mariańskiej pierwsza wspólnota rodziła się w 1916r. w czasie nowej nadziei na odzyskanie niepodległości, a sama Jasna Góra była w owym okresie „sercem, sumieniem i szczególnym natchnieniem dla narodu”.

8 grudnia 1916 r., jak zapisano w kronikach: „Ręce młodzieży dotknęły ryngrafów z wizerunkami Maryi i tysięcznych różańców, na których wielbili Jej imię króle nasi: Zygmunty, Kazimierze i Sobiescy, wypowiadając słowa „Jam Sodalis Marianus”.

Paulini w promowaniu sodalicji mariańskiej przy Jasnej Górze w 1916 r. i później – w okresie międzywojennym – widzieli program budowania elity społecznej Kościoła i narodu. Początek dała sodalicja młodzieży męskiej pw. Najświętszej Maryi panny Królowej Korony Polskiej i św. Stanisława Kostki. Potem powstały kolejne, m.in. nauczycielek, nauczycielek ludowych, rzemieślniczek, panien z inteligencji, mężczyzn.

Istotnym rysem tych pierwszych sodalicji było organizowanie tzw. kursów sanitarnych, które w 1920 r. w czasie zagrożenia bolszewickiego przekształciły się w kursy pielęgniarstwa, dla żołnierzy także jeńców sodaliski utworzyły sekcje opieki, ale pracowały także na rzecz ubogich, bezrobotnych, więźniów, na rzecz polityki wyznaniowej, angażowały się w politykę samorządową. Członkowie wspólnoty sodalicyjnej angażowali się też w posługę pielgrzymom jasnogórskim, organizowali rekolekcje zamknięte i publiczne. W szczytowym okresie przy Jasnej Górze działało aż 9 sodalicji. Ich praca sodalisek i sodalisów ogniskowała się w tamtym czasie w sekcjach, obejmowały one różnorakie płaszczyzny życia społeczno – kulturalnego.

– Sodalicja nie jest reliktem przeszłości zapewnia o. Marcin Minczyński, moderator jasnogórskiej wspólnoty. Po zlikwidowaniu sodalicji jak i innych stowarzyszeń katolickich w naszym kraju w okresie komunistycznym, w latach 80. ubiegłego stulecia nastąpił ich powrót do naszego życia religijnego – przypomniał o. Minczyński.

Dodał, że to przecież nie ludzka zasługa czy moderatorów i sodalisów, ale przede wszystkim działania Boga przez Maryję w tym miejscu, ze przez tyle lat, kiedy angażowali się w posługę apostolska w ukryciu. Teraz – wyraził radość moderator – możemy o sodalicji mówić, do sodalicji zapraszać i ciągle nowi członkowie przybywają.

Obecnie sodalicja jasnogórska działa jako jedna wspólnota skupiająca osoby różnych stanów i zawodów i w różnym wieku i należy do Federacji Sodalicji Mariańskich w Polsce.

Zadaniem sodalicji jest duchowa formacja jej członków w myśl zasady „Per Mariam ad Jesum” (Przez Maryję do Jezusa) i aktywna działalność apostolska.

Niegdyś do sodalicji należeli królowie, rycerze i szlachta. Członkami sodalicji byli np. św. Jan Paweł II czy św. Matka Teresa z Kalkuty.

Jasnogórska Sodalicja Mariańska ma 100 lat
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze